ZZO HNŽ objavio kako ostvariti pravo na korištenje usluga zdravstvene zaštite u inozemstvu

Tijekom privremenog boravka u inozemstvu, bilo da je riječ o odmoru, poslovnom putovanju ili studiju osiguranici Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije imaju pravo na korištenje usluga hitne zdravstvene zaštite na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja u državama s kojima je Bosna i Hercegovina zaključila ili aktom o sukcesiji preuzela Međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju.

Osiguranici Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije, u slučajevima kod kojih je bilo neophodno pružanje usluga hitne zdravstvene zaštite u cilju otklanjanja opasnosti po život i zdravlje, a koja se nije mogla predvidjeti ili odgoditi do povratka osiguranika u Bosnu i Hercegovinu, odnosno u mjesto prebivališta, imaju pravo na korištenje usluga hitne zdravstvene zaštite na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja u državama s kojima je Bosna i Hercegovina zaključila ili aktom o sukcesiji preuzela Međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju, ako Međunarodnim ugovorom o socijalnom osiguranju nije drugačije utvrđeno, priopćeno je iz Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ-a.

Usluge hitne zdravstvene zaštite se mogu koristiti samo u zdravstvenim ustanovama koje su u sustavu javnog zdravstva zemlje ugovornice, navodi se.

Kako bi osiguranici ostvarili pravo na zdravstvenu zaštitu na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja u državama s kojima je Bosna i Hercegovina zaključila ili aktom o sukcesiji preuzela Međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu, prije odlaska u inozemstvo, osiguranici trebaju osobno podnijeti Zahtjev za izdavanje dvojezične tiskanice – Potvrde o pravu na davanje u naravi za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu (https://www.zzo.ba/hr/dokumenti/tiskanice/zahtjev-za-izdavanje-potvrde-o-pravu-na-davanje-u-naravi-za-vrijeme-privremenog-boravka-u-inozemstvu-) u nadležnom područnom uredu Zavoda najranije 14 dana, a najkasnije 7 dana prije odlaska u inozemstvo, napominju iz Zavoda.

Za djecu do navršene 15-e godine života zahtjev podnosi roditelj/staratelj.

Uz zahtjev, osiguranik treba priložiti Ocjenu zdravstvenog stanja osigurane osobe koja ne može biti starija od 7 dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje dvojezične tiskanice.

Ocjenu zdravstvenog stanja osigurane osobe provodi izabrani liječnik na temelju liječničkog pregleda osiguranika, uvidom u zdravstveni karton i potrebnu medicinsku dokumentaciju.

Potvrda o pravu na davanje u naravi za vrijeme privremenog boravka u državama ugovornicama se izdaje na razdoblje najduže do 30 dana u tijeku kalendarske godine.

Također, osiguranoj osobi Zavoda se može izdati više dvojezičnih tiskanica za različite države ugovornice tijekom jedne kalendarske godine, a zbroj dana na koje su dvojezične tiskanice izdane ne može biti dulji od 30 dana.

Učenici/studenti koji se nalaze na redovitom školovanju u državama ugovornicama pored zahtjeva i Ocjene zdravstvenog stanja, u obvezi su dostaviti potvrdu o redovitom školovanju u zemlji ugovornici, a učenici/ studenti koji se nalaze na razmjeni u obvezi su dostaviti još i dokaz da su upućeni na razmjenu s navedenim razdobljem trajanja razmjene, dodaje se u priopćenju.

Po dolasku u inozemstvo, pojašnjava se, osiguranik se treba javiti zdravstvenom osiguranju zemlje u kojoj boravi, kako bi Potvrdu o pravu na davanje u naravi za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu zamijenio za bolesnički list, koji će mu služiti za korištenje usluge hitne zdravstvene zaštite.

Osigurana osoba Zavoda koja je koristila usluge hitne zdravstvene zaštite u inozemstvu na temelju Potvrde o pravu na davanje u naravi za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu i osobno platila troškove zdravstvene zaštite, može podnijeti pisani zahtjev, u nadležnom Zavodu zdravstvenog osiguranja, za refundiranje naplaćenih troškova.

Zahtjev za refundiranje će razmatrati Liječničko povjerenstvo Zavoda i donijeti Ocjenu i mišljenje, o čemu će podnositelj zahtjeva biti pisanim putem izviješten.

U slučaju da osigurana osoba Zavoda prije odlaska u inozemstvo nije pribavila Potvrdu o pravu na davanje u naravi za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu, a osobno je podmirila troškove usluge zdravstvene zaštite, po povratku u mjesto prebivališta, nema pravo na naknadu istih, stoji u priopćenju.

Izvor:Čapljinski portal

Hercegovka.net

Odgovori