Zbog novoga pravilnika o registraciji vozila u BiH MUP-ovi korak do gubljenja nadležnosti

Novi pravilnik o registraciji vozila BiH koji je nedavno donijelo Ministarstvo prometa i veza BiH, čija je primjena krenula 1. rujna , osiromašit će kantonalne budžete za milijune maraka, a neke njegove odredbe korak su do gubljenja nadležnosti kantonalnih MUP-ova jer ostavljaju mogućnost da poslove koje su do sada radili isključivo MUP-ovi mogu raditi i stanice tehničkog pregleda, piše Vecernji.ba.

Pravilnik je usvojen bez uvažavanja najvećeg dijela prijedloga i sugestija koje su na nacrt istoga dali kantonalni MUP-ovi, a na njegove manjkavosti upozorila je i Agencija za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA).

Iz Agencije za identifikacione dokumente problematizirali su odredbe pravilnika koje se odnose na oblik i sadržaj naljepnice, a koja je, kako naglašavaju, ekonomski neisplativa, neopravdana, i nekorisna iz više razloga. Posebno su istaknuli da je njezina provedba tehnički vrlo zahtjevna. Iz IDDEEA-e su upozorili na činjenicu da je velik broj nadležnih organa u BiH, uključujući kantonalne MUP-ove, već uveo stacionirane kamere koje vrše prepoznavanje registracijskih tablica i automatsku provjeru, između ostaloga, i to je li vozilo registrirano ili ne. Riječ je i o sustavu “Renata” čija uporaba primjenom novog pravilnika o registraciji gubi smisao jer isti predviđa da se provjere je li vozilo registrirano ili ne vrše putem naljepnica.

– Imajući u vidu da bi se putem naljepnice s RFID čipom vršila ista funkcija kao i putem kamera postavlja se pitanje opravdanosti uvođenja ove tehnologije. Uvođenje ove tehnologije podrazumijeva velika dodatna ulaganja u stacioniranu i mobilnu tehnologiju za čitanje, što implicira i vrlo dugo razdoblje tehničkih priprema za provedbu i početak primjene tehnologije. Radi se o iznimno skupoj tehnologiji jer je omjer uloženih sredstava i koristi koje će dobiti nadležni organi u BiH drastično nerazmjeran u korist troškova koji bi se napravili uvođenjem ove tehnologije – navode iz IDDEEA-e.

Pravilnik u jednom svom dijelu omogućava tehničkim pregledima da vrše dio poslova produženja registracija koje su ranijim pravilnikom vršili isključivo MUP-ovi.

– Pravnoj osobi ovlaštenoj za vršenje tehničkog pregleda vozila mogu se povjeriti poslovi izdavanja i aktivacije naljepnice za vozila ako ispunjavaju pravilnikom propisane uvjete – stoji u istom.

Ranije su naljepnicu pri produženju registracije vlasniku vozila izdavali kantonalni MUP-ovi. Ta naljepnica je koštala 5, dok je predviđena cijena nove 9 KM. Novost kod naljepnica je i način njihove nabave.

IDDEEA je upozorila na nezakonitost odredbe pravilnika koja predviđa davanje tih poslova putem javnog natječaja stručnoj instituciji – pravnom subjektu, obrazlažući da se prema Zakonu o upravi BiH procedura povjeravanja javnih ovlaštenja u konkretnom slučaju stručnoj instituciji može povjeriti samo zakonom. Također, pravilnik nije usklađen sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama, na što su u svojim sugestijama i prijedlozima upozoravali kantonalni MUP-ovi. Pravilnik o registraciji vozila u BiH i sam je kontradiktoran. Naime, u članku 13 navodi se da se naljepnica u skladu s ovim člankom pravilnika može izdati i aktivirati samo vlasniku ili korisniku vozila koje je na tehničkom pregledu ocijenjeno kao ispravno, a prethodno razdoblje važenja registracije nije isteklo niti su se mijenjali podaci o vlasniku, odnosno korisniku vozila.

Dakle, iz istoga je jasno da bi svako vozilo tehnički pregled moralo proći prije isteka registracije, bez obzira na to što u članku 5. istoga pravilnika stoji kako registracija vozila vrijedi godinu dana.

Izvor:Večernji list

Odgovori