Zaradili ste mirovinu u Njemačkoj, ali odlučili ste se vratiti u domovinu? Evo što trebate znati

Sve više i više starijih osoba uživa u mirovini u inozemstvu. Međutim, to može utjecati na vaše pravo na mirovinu.

Ako želite izbjeći neugodna iznenađenja, trebali biste se na vrijeme informirati. Objašnjavamo utječe li boravak u inozemstvu na visinu vaše mirovine, koje porezne aspekte trebate uzeti u obzir i što trebate reći mirovinskom osiguravajućem društvu. – piše fenix-magazin.de

To uglavnom ovisi o tome primate li mirovinu u inozemstvu trajno ili samo privremeno. Ako provodite manje od šest mjeseci godišnje izvan Njemačke, za vas se ništa neće promijeniti. Mirovinsko osiguranje će vam nastaviti prenositi punu mirovinu kao i obično.

Isto obično vrijedi ako se trajno preselite u zemlju Europske unije, Island, Lihtenštajn, Norvešku ili Švicarsku. Međutim, može doći do odbitaka ako vaše pravo na njemačku mirovinu uključuje i razdoblja u kojima ste radili u inozemstvu. Najbolje je o tome zatražiti savjet od njemačkog mirovinskog osiguranja prije nego što se preselite.

Javite novu adresu i podatke o banci

Kako biste bili sigurni da ćete dobiti svoju mirovinu na vrijeme kada ste u inozemstvu, trebali biste obavijestiti Der Deutsche Post Renten Service odnosno službu koja je odgovorna za isplazu zakonske mirovine ili svoju agenciju za mirovinsko osiguranje o svojoj novoj adresi i bankovnim podacima najmanje dva mjeseca prije preseljenja.

Također je važno: ako se trajno preselite u inozemstvo, to ima porezne posljedice. Međutim, Njemačka je sklopila takozvane sporazume o oporezivanju s mnogim zemljama kako bi se izbjeglo dvostruko oporezivanje.

Boravak u inozemstvu također može imati posljedice za vaše zdravstveno osiguranje i osiguranje za dugotrajnu njegu. Neka vas vaše osiguravajuće društvo pravovremeno posavjetuje. U pravilu, vaše prethodno članstvo ostat će na snazi ako:

– imate zakonsko zdravstveno osiguranje
– primate mirovinu samo od njemačkog mirovinskog osiguranja
– preselite svoje mjesto prebivališta u drugu državu EU
– nema zasebnog prava na naknade

Dobro je znati: mirovinska služba Deutsche Post svake godine provjerava jesu li strani umirovljenici još živi. Dobit ćete i tzv. potvrdu o životu, koju možete potvrditi u svim nadležnim tijelima, zavodima za mirovinsko osiguranje, bankama i njemačkim diplomatskim predstavništvima u inozemstvu. U nekim zemljama potvrda nije potrebna jer vlasti automatski prijavljuju smrt. To se odnosi na Belgiju, Finsku, Izrael, Italiju, Luksemburg, Nizozemsku, Austriju, Poljsku, Švedsku, Švicarsku i Španjolsku.

Hoće li mirovina biti smanjena u inozemstvu?

To se može dogoditi ako vaša mirovina u cijelosti ili djelomično pripada određenim stažima osiguranja: naime takozvanim stažima osiguranja Reichsgebiet-a izvan današnjeg saveznog teritorija ili razdobljima prema Zakonu o inozemnim mirovinama, koji regulira mirovine prognanika i kasno preseljenih.

Ta se razdoblja nadoknađuju samo ako svoju mirovinu primate u Njemačkoj, drugoj zemlji EU-a, Islandu, Norveškoj ili Švicarskoj.

Ako njemačko-poljski sporazum o mirovinama iz 1975. regulira dio vaših mirovinskih prava, vaša će mirovina također biti niža od one koju biste primali u Njemačkoj, nekoj drugoj zemlji EU-a, Islandu, Lihtenštajnu, Norveškoj ili Švicarskoj.

Posebna invalidska mirovina

Ograničenja postoje i kod invalidske mirovine. Ako vam to nije odobreno samo iz zdravstvenih razloga, već i zato što zbog smanjene sposobnosti zarade niste mogli pronaći odgovarajući posao, stalni boravak u inozemstvu rezultirat će smanjenjem ili prestankom isplate mirovine.

Ako, pak, iz zdravstvenih razloga više uopće niste sposobni za rad, u inozemstvu ćete dobiti i invalidsku mirovinu – u punom iznosu.

I ovdje u početku ovisi o tome boravite li u inozemstvu samo privremeno ili trajno. Manje od šest mjeseci za vas neće biti poreznih promjena. I dalje podliježete neograničenoj poreznoj obvezi u Njemačkoj.

Ako kao umirovljenik stalno živite u inozemstvu, podliježete ograničenoj poreznoj obvezi u Njemačkoj. To znači da na vas ne vrijedi nikakva osnovna naknada. Vaš oporezivi prihod oporezuje se od prvog eura. Osim toga, više ne možete imati koristi od razvoda supružnika i više ne možete zahtijevati izvanredne troškove kao što su troškovi liječenja.

Međutim, to možete izbjeći ako više od 90 posto svojih prihoda primate iz Njemačke i nadležnom poreznom uredu podnesete zahtjev za neograničenu poreznu obvezu. Nakon toga možete ponovno koristiti osnovnu naknadu.

Dobro je znati: porezna uprava Neubrandenburg nadležna je za primatelje mirovina u inozemstvu.

Sve potrebne obrasce i kontakte možete pronaći na njihovoj web stranici.

Izuzetak vrijedi ako u Njemačkoj osim mirovine imate i druge oporezive prihode – primjerice od iznajmljivanja. Tada je odgovarajući matični porezni ured odgovoran za povrat poreza.

Međutim, zemlja u kojoj ste obveznik poreza kao strani umirovljenik također ovisi o tome je li Njemačka sklopila ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s vašom državom prebivališta. Neki od sporazuma predviđaju različita pravila za zakonske, privatne i mirovine poduzeća.

Ugovori o dvostrukom oporezivanju postoje, na primjer, između Njemačke i :
– Švicarska (DTA 1972.),
– SAD (DBA 1991),
– Austrija (DTA 2002),
– Španjolska (DBA 1968., za umirovljenike od 2015.)
– Francuska (DBA 1959., dodatni ugovor 2015., za umirovljenike od 2016.).

Kakav bankovni račun trebate?

Sami odlučujete hoće li vam mirovinsko osiguravajuće društvo prenijeti mirovinu na račun u Njemačkoj ili inozemstvu. Sve što vam treba je međunarodni bankovni kod (BIC), međunarodni broj računa (IBAN) i izjava o plaćanju na kojoj banka potvrđuje i podatke o računu.

Iako mirovinsko osiguravajuće društvo snosi troškove prijenosa, ovisno o vašoj zemlji prebivališta, možete imati bankovne troškove i gubitke na tečaju.

Postoji li Riester mirovina u inozemstvu?

Da – barem ako živite unutar EU. Drukčija je situacija ako svoju starost trajno provedete u zemlji koja nije članica EU.

U tom slučaju morate vratiti državnu subvenciju, odnosno olakšice ili porezne olakšice. Morate vratiti 15 posto za svaki mjesec svoje mirovine.

Što se događa ako imam mirovinu iz različitih država?

Ako ste mirovinska prava stekli u više država, dobit ćete i više mirovina, pod uvjetom da to predviđaju propisi dotične zemlje. Međutim, ne postoji zajednička starosna mirovina u kojoj se vaša prava objedinjuju i isplaćuju jednom. Umjesto toga, dobit ćete pojedinačne djelomične mirovine.

Općenito vrijedi sljedeće: Ako ste uplaćivali mirovinske doprinose u inozemstvu, za to razdoblje nemate pravo na mirovinu u Njemačkoj. Ako se radi o zemlji EU-a, Islandu, Lihtenštajnu, Norveškoj ili Švicarskoj, rad u inozemstvu neće rezultirati nedostacima za vaše mirovinsko ili drugo socijalno osiguranje. Isto vrijedi ako je država u kojoj radite i uplaćujete mirovinske doprinose sklopila odgovarajuće ugovore s Njemačkom.

Iznimka se primjenjuje ako ste upućeni u drugu zemlju EU-a na ograničeno razdoblje. Tada niste morali plaćati mirovinske doprinose u inozemstvu, mirovinska prava u Njemačkoj ostaju.

Izvor:Fenix-magazin/IK -foto:Hina

Odgovori