Vlada Županije Posavske pravo na doplatak za djecu povećala s 30 na 100 posto

Date:

Vlada Županije Posavske na sjednici održanoj u srijedu, 21. lipnja, utvrdila je, među ostalim, Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o doplatku za djecu koji je uvećan s 30 na 100 posto.

Pravo na doplatak za djecu pripada obitelji za treće i svako sljedeće dijete, djetetu bez oba ili jednog roditelja, djetetu s posebnim potrebama, obitelji u kojoj su jedan ili oba roditelja osobe s invaliditetom najmanje 60 posto, djetetu oboljelom od šećerne bolesti, karcinoma, leukemije, TBC, celijakije i epilepsije, te djetetu korisnika pomoći za uzdržavanje.

Nadležni centri za socijalni rad, po službenoj dužnosti će donijeti rješenje o uvećanju doplatka za djecu korisnicima, koji su se zatekli u korištenju prava u skladu s odredbama ovog Zakona, priopćeno je iz Vlade Županije Posavske.

Usvojen je Zaključak o usvajaju Programa razvoja gospodarstva. Stupanjem na snagu Zakona, stvoren je novi pravni i institucionalni okvir za poticanje razvoja gospodarstva u Županiji Posavskoj, koji između ostalog podrazumijeva i donošenje Programa razvoja gospodarstva u županiji za razdoblje od četiri godine.

Izrada Programa razvoja ostvarena je u suradnji s nositeljima programiranja razvoja uz konzultiranje predstavnika subjekata gospodarstva. Uz ostale razvojne projekte i strateške ciljeve razvoja općina i grada u sastavu Županije Posavske, Program razvoja smatra se jednim od ključnih dokumenata za razvoj.

Program razvoja operativni je dokument na temelju kojeg županijsko Ministarstvo gospodarstva, rada i prostornog uređenja izrađuje godišnji Program utroška financijskih sredstava planiranih županijskim Proračunom i poduzima sve druge aktivnosti u smislu stvaranja što povoljnijeg ambijenta za poslovanje gospodarskih subjekata.

Usvojen je Zaključak o prihvaćanju mišljenja na Prednacrt Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, upućen od strane Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Usvojenim zaključkom predsjedniku Vlade Županije Posavske Đuri Topiću dana je ovlast za zaključivanje Ugovora o dodjeli potpore iz Proračuna FBiH.

Odlukom o utvrđivanju kriterija i raspodjele sredstava utvrđenih Proračunom FBiH za 2023. godinu Federalnom ministarstvu financija – Federalnom ministarstvu financija s ekonomskog koda ‘‘Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – Kantoni‘‘ Županiji Posavskoj dodijeljen je iznos od 7.601.971 marke.

Usvojena je Odluka o unosu i raspoređivanju neraspoređenog dijela sredstava razgraničenog tekućeg granta od Federacije BiH za 2023. godinu.

Vlada PŽ-a usvojila je Odluku o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Ruđera Boškovića u Donjoj Mahali za provođenje postupka javne nabave radova postavljanje podnih obloga (procijenjena vrijednost radova iznosi oko 12.800 maraka bez uračunatog PDV-a).

Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu na ime podrške tradicionalnoj kulturnoj manifestaciji, kulturnim manifestacijama, programu kulture, kazališne djelatnosti i plesne djelatnosti na području i izvan područja županije u iznosu od 11.800 maraka za šest programa kulture i manifestacije.

Odobrena su sredstva u svrhu financijske pomoći fizičkim osobama koje su pretrpjele štete uslijed prirodne nesreće u ukupnom iznosu od 3.500 maraka (za dva primatelja), za provedbu 21. Županijskog susreta Jubilarnih dobrovoljnih darovatelja krvi Županije Posavske (5.000 maraka) i za obnovu radnih prostorija Radio postaji Orašje (4.000 maraka).

Izvor:FENA

Hercegovka.net

Share post:

More like this
Related

Sjajan trik za brži razvoj ruža

Ruže su, složit će se svi, zvijezde svakoga vrta,...

Zalijevanje paradajza nakon sadnje: Ključni koraci za uspješan uzgoj

U procesu uzgoja paradajza, jedan od ključnih elemenata je...

Koštro predstavila ‘Plamteće lahore’ mostarskoj publici

Zbirka poezije Miljenke Koštro "Plamteći lahori" predstavljena je u...

Jutarnja molitva petkom

Jutarnje molitve petkom dat će vam snagu za kraj radnog...