Vlada HNŽ-a za branitelje je osigurala 10,2 milijuna maraka

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije (HNŽ), na prijedlog Ministarstva branitelja, prihvatila je program utroška sredstava utvrđenih proračunom HNŽ-a za 2023. godinu za navedeno ministarstvo u iznosu od 10.228.760 maraka.

Sredstva će se utrošiti sukladno Zakonu o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ-u, važećim podzakonskim aktima i programima koje će provoditi resorno ministarstvo, priopćeno je iz Vlade HNŽ-a.

Programom se utvrđuje način utroška sredstava s pozicije dotacija udrugama, transfera zakladi za stambeno zbrinjavanje ratnih vojnih invalida i braniteljske populacije, rashoda temeljem Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, zdravstvenog osiguranja, izdataka zaklade za stambeno zbrinjavanje branitelja i braniteljske populacije. medicinsku prevenciju i rehabilitaciju, ortopedska i druga pomagala, pomoć programima zapošljavanja i samozapošljavanja, subvencioniranje obveze plaćanja naknade za građevinsko zemljište, stambeno zbrinjavanje, jednokratne novčane pomoći, naknade za postavljanje i održavanje nadgrobnih spomenika, naknada za grobne troškove, pomoći temeljem ratnih priznanja ili nagrada, obilježavanje značajnih obljetnica, subvencioniranje zapošljavanja djece poginulih branitelja i branitelja vojnih invalida, sufinanciranje plaćanja upisnine u odgojno-obrazovne ustanove, subvencioniranje nastavka školovanja, stručnog osposobljavanja i prekvalifikacije, novčano uzdržavanje naknada za umirovljene branitelje, te sufinanciranje smještaja u domovima za starije i nemoćne.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva HNŽ-a, na sjednici Vlade usvojeno je izvješće o provedbi županijskih financijskih potpora za 2022. godinu.

Izvješćem su obuhvaćene provedene aktivnosti donošenja provedbenih propisa, programa i uputa, postupak zaprimanja i obrade zahtjeva, odobreni zahtjevi po vrstama potpora, broju klijenata i odobrenim sredstvima.

Sredstva za provedbu županijskih financijskih potpora osigurana su Proračunom HNŽ-a za 2022. godinu u iznosu od 2.500.000 maraka, dok je izmjenama i dopunama Proračuna za prošlu godinu utvrđeno ukupno 3.475.000 maraka. Na sjednici je iznesena informacija da je HNŽ zahvaljujući županijskim poticajima u proteklih pet godina postao bogatiji za čak 400 hektara novih plantažnih površina.

U području zdravstva, Vlada je na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi donijela Odluku o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala koja se mogu propisati u sklopu obveznog osiguranja.

Ključna promjena u odnosu na dosadašnje stanje je da od sada svaki liječnik specijalist/subspecijalist ili specijalist ortodont/protetičar ili stručno vijeće bolničkih zdravstvenih ustanova u HNŽ-u može na temelju medicinskih indikacija preporučiti pacijentima ortopedska i druga pomagala, što može učiniti samo pred ovlaštenim liječnikom.

Predmetnom odlukom značajno se unaprjeđuju postupci i skraćuje put ove kategorije pacijenata do potrebnih ortopedskih i drugih pomagala.

Na sjednici je donesena Odluka o odobrenju i utrošku sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ-a za 2023. godinu Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne skrbi za provedbu Županijskog programa ranog otkrivanja raka dojke za razdoblje 2023.-2023. 2026. godine, u iznosu od 200.000 maraka.

Izvor:Vlada HNŽ

Hercegovka.net

Odgovori