Vlada  HNŽ-a: Imenovan Policijski odbor MUP-a HNŽ-a

Date:

Na danas održanoj 187. sjednici, Vlada Hercegovačko-neretvanske županije donijela je Rješenje o imenovanju Policijskoga odbora koji je mjerodavan kada su u pitanju žalbe, ali i druge odluke i radnje od strane Uprave policije, a koje se odnose na status policijskih službenika. Također, dala je suglasnost Ministarstvu unutarnjih poslova za prijem u radni odnos 20 namještenika i 5 državnih službenika za radna mjesta koja su ostala upražnjena zbog prestanka radnoga odnosa radi smrti uposlenika ili odlaska u mirovinu.

Vlada je, na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, usvojila Izvješće Službe za zapošljavanje HNŽ-a o utrošenim novčanim sredstvima za isplatu jednokratne novčane pomoći nezaposlenim osobama. Tijekom rasprave istaknuto je kako je za tu namjenu, Odlukom Vlade od 22. kolovoza 2022. godine, odobren utrošak od 2.722.500,00 KM. Budući da je, prema Izvješću Službe, za tu namjenu preostalo još 642.300,00 KM, Vlada je Službi za zapošljavanje odobrila da osobama koje su ostvarile pravo na novčanu pomoć a nisu dostavile ispravan broj tekućega računa, odnosno onima koje su se nalazile na evidenciji Službe na dan 1. srpnja 2022. godine a nisu podnijele zahtjev za isplatu, rok za naknadnu prijavu produlji do 31. prosinca tekuće godine.

Na prijedlog Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa, Vlada je razmotrila Prednacrt Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju i pristigle primjedbe i prijedloge lokalnih zajednica i drugih dionika prosvjetnoga sustava te zadužila resorno ministarstvo da, temeljem provedene rasprave, za jednu od predstojećih sjednica, pripremi Nacrt zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju.

Vlada je usvojila Izvješće o izvršenju Proračuna HNŽ-a i Izvješće o izvršenju Tekuće pričuve za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2022. godine. Istaknuto je kako se sve proračunske obveze izvršavaju uredno i na vrijeme, što potvrđuje realno planiranje Proračuna za 2022. godinu.

Vlada je usvojila Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju Liste lijekova obveznoga zdravstvenog osiguranja HNŽ-a radi usuglašavanja cijena lijekova te dopune Pozitivne liste lijekova sa zaštićenim imenima u sklopu generičkoga naziva, oblika i jačine.

Na prijedlog Ministarstva za pitanja branitelja, Vlada je danas usvojila Odluku kojom je dala suglasnost za raspisivanje Javnoga poziva za ostvarivanje prava na olakšice kod plaćanja naknada u obrazovnim ustanovama djece branitelja u iznosu od 340.000,00 KM.

Vlada je, na prijedlog Ministarstva prometa i veza, usvojila Odluku o produljenju važenja godišnjega ugovora o izvođenju radova zimskoga održavanja regionalnih i priključnih cesta u Županiji. Također je usvojila Odluku o odobravanju implementacije dijela Plana i programa Ministarstva prometa i veza – Uprave za ceste u iznosu od 1.235.540,48 KM, koja će omogućiti da se, zajedno s jedinicama lokalne samouprave i Federalnim ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica, završi dio planiranih projekata održavanja, rekonstrukcije i modernizacije putne mreže. Vlada je usvojila Odluku kojom je dala suglasnost za zaključenje Ugovora između Federalnoga ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Ministarstva prometa i veza – Uprave za ceste i AMITEA d.o.o. Mostar za asfaltiranje lokalnih cesta u naseljenom mjestu Domanovići-Grad Čapljina i za asfaltiranje lokalnih cesta u Gradu Stocu.

Na prijedlog Ministarstva gospodarstva, Vlada je usvojila Odluku o pristupanju izradbi Strategije razvitka maloga i srednjeg poduzetništva u HNŽ-u za razdoblje 2023.-2027. Budući da su Vlada i Skupština ranije usvojili Strategiju razvitka HNŽ-a za razdoblje 2021.-2027. koja je multidisciplinarni i multisektorski krovni dokument, a čija je namjena usmjeravati cjelokupni razvoj HNŽ-a, potreba za pokretanjem sektorskih strategija logičan je slijed. Iz tog je razloga resorno ministarstvo pristupilo izradbi Strategije razvitka maloga i srednjeg poduzetništva u HNŽ-u.

Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa Vlada je dala suglasnost kojom se odobravaju potrebna sredstva za okončanje Projekta CUHaCHA koji ima za cilj očuvati zajedničko nasljeđe projektom obuhvaćenoga područja.

Vlada je dala suglasnost Uredu predsjednika Vlade da aplicira na MED projekt – Mediteranske izvrsne destinacije zelenoga turizma te, ukoliko projekt bude odobren, provede aktivnosti na njegovoj implementaciji.

Uz pobrojane, usvojeno je i niz drugih odluka, zaključaka i rješenja.

Izvor: Vlada HNŽ

Share post:

More like this
Related

Ovo je bijeli otrov kojeg svi jedemo, a 3 puta je gori od slatkiša

U današnje vrijeme, mnogi od nas nastoje birati zdraviju...

Nada Dalipagić: Nama Mostarcima su naše dvije ljepotice Neretva i Radobolja uvijek pri ruci

Mostar je pored svih svoji ljepota oduvijek bio poznat...

Iako je pelet sve jeftiniji, potražnja nikad nije bila lošija

Iako je cijena peleta znatno pala potražnja za ovim...

480 NATJECATELJA NA ČETVRTOM IZDANJU “POSKOK KUPA”

Četvrti „Poskok KUP“ u organizaciji TKD kluba „Poskok“ Posušje...