Vlada HNŽ-a: Dodatnih 1.700.000,00 KM za bolnice u županiji

Date:

Na današnjoj, 199. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanske županije razmotrila je Nacrt izvješća o radu Vlade, ministarstava, uprava, upravnih organizacija i Županijskoga javnog pravobraniteljstva za 2022. godinu, kao i Nacrt programa rada Vlade za 2023. godinu. Usvojen je Zaključak da rukovoditelji ministarstava, uprava, upravnih organizacija i županijski javni pravobranitelj u roku od pet dana Stručnoj službi Vlade dostave sve primjedbe, prijedloge i sugestije kako bi Vlada na jednoj od sljedećih sjednica mogla utvrditi Prijedlog izvješća i Prijedlog programa rada Vlade za 2023. godinu.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, danas su usvojene odluke o preraspodjeli i utrošku sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ-a za 2023. godinu kojima je za potrebe bolničkih zdravstvenih ustanova osigurano dodatnih 1.700.000,00 KM. Tim je odlukama odobrena nabava dva ultrazvučna uređaja za kliničku uporabu i dijagnostiku za potrebe Kliničkoga zavoda za radiologiju SKB-a Mostar kojima će biti znatno skraćen popis čekanja i time povećana kakvoća zdravstvenih usluga, potom nabava UZV uređaja za Kantonalnu bolnicu dr. Safeta Mujića Mostar koji omogućuje bolji prikaz srčanih struktura i krvnih sudova, kao i nabava novih uređaja za bolnički laboratorij i nedostajuće opreme za operacijsku dvoranu Opće bolnice Konjic.

Dio odobrenih sredstava bit će utrošen i za izmirenje poreznih obveza Sveučilišne kliničke bolnice Mostar i Opće bolnice Konjic što je preduvjetom daljnje provedbe programa financijskoga konsolidiranja zdravstvenih ustanova. Vezano za resor zdravstva, Vlada je dala pozitivno mišljenje i na Statut Zavoda za javno zdravstvo HNŽ-a.

Ministar prosvjete, znanosti, kulture i športa izvijestio je Vladu kako je kontinuiranim dijalogom s predstavnicima sindikata osnovnoga odgoja i obrazovanja u HNŽ-u postignut visok stupanj usuglašenosti o načinu i modelu rješavanja nekoliko otvorenih pitanja koja bi trebala biti riješena potpisivanjem novoga Kolektivnog ugovora. Vlada je usvojila Zaključak o tomu da resorni ministar, zajedno sa sindikatima, utvrdi konačan prijedlog Kolektivnoga ugovora kako bi se Vlada na jednoj od sljedećih sjednica o njemu mogla izjasniti.

Nastavljajući započete aktivnosti na pripremi za izgradnju Policijske postaje Prozor-Rama, Vlada je danas usvojila Odluku o davanju suglasnosti MUP-u HNŽ za zaključivanje Ugovora o zakupu poslovnih prostora s GS Građenje d.o.o. u koje će biti privremeno smješteni djelatnici te postaje.

Na prijedlog Ministarstva gospodarstva, usvojena je Odluka o usvajanju Izvješća za 2022. godinu o realiziranju Godišnjega plana provedbe Programa razvitka maloga gospodarstva HNŽ-a 2021.-2024. godine. Istaknuto je kako je u 2022. s pozicije ”Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima” izdvojeno 1.700.000,00 KM za ukupno 249 korisnika. Također, Vlada je usvojila Izvješće o radu Inspektorata Ministarstva gospodarstva za 2022. godinu. Istaknuto je kako je u tomu izvještajnom razdoblju, u sklopu redovitih i izvanrednih nadzora, izvršeno 86 termoenergetskih inspekcija, 160 rudarsko-geoloških inspekcija, 210 inspekcija za obrt te 84 elektroenergetske inspekcije.

Nastavljajući aktivnosti na jačanju gospodarskoga razvitka HNŽ-a, Vlada je usvojila odluke o davanju suglasnosti na prijedlog ugovora o koncesijama za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije za više elektroenergetskih objekata na području  Čitluka. Raspravljajući o koncesijama, Vlada je Zaključkom zadužila resorno ministarstvo da pripremi cjelovitu informaciju o svim dosad dodijeljenim koncesijama i potpisanim ugovorima za izgradnju solarnih elektrana na prostoru HNŽ-a. Također, usvojena je i Odluka o usvajanju Plana i programa razvitka maloga gospodarstva za 2023. godinu.

Iz resora Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, usvojena je Odluka o usvajanju Programa utroška novčanih sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ-a za 2023. godinu s pozicije ”Transferi u veterinarstvu” u iznosu od 180.000,00 KM. Svrha Programa jest uspostaviti optimalni zdravstveni status životinja, nadzor nad kretanjem zaraznih i parazitarnih bolesti te uspostava stalnoga nadzora nad pojavom zaraznih bolesti, s konačnim ciljem zaštite dobrobiti ljudi.

Vlada je usvojila i Program utroška novčanih sredstava utvrđenih  Proračunom HNŽ-a za 2023. godinu za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede s pozicije ”Namjenska sredstva vodnih naknada” za 2023. u iznosu od 7.686.745,82 KM, načinjen na osnovu prijedloga projekata od strane općina i gradova.

Danas je usvojen i niz drugih odluka, zaključaka i rješenja.

Hercegovka.net

Share post:

More like this
Related

Razlika cyberbullying i klasični bullying

Defincija cyberbullying Cyberbullying odnosi se na uporabu digitalnih tehnologija za zastrašivanje,...

Jedna kap ove tečnosti spasit će cijelu baštu od truljenja

Jod je antiseptik širokog spektra koji uništava široko polje...

Obavijest za umirovljenike koji čekove podižu preko banke

Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje objavio je...

Blagoslov motora i motorista na Blidinju

U nedjelju, 2. lipnja 2024. godine, u idiličnom okruženju...