Uz pomoć EU Konjic, Mostar i Prozor-Rama dobili 26 novih biznisa

U okviru obilježavanja Dana Konjica održan je sajam novih biznisa „LiNKujmo se radi podrške biznisima“ na kojem je svoje proizvode i usluge predstavilo 26 novih poduzetnika s područja Grada Konjica, Grada Mostara i Općine Prozor-Rama.

Sajam je održan s ciljem promocije novih biznisa uspostavljenih u okviru projekta „LiNK4StartUps“ koji realizira Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Konjic, Mostar i Prozor-Rama a koje je podržalo nastanak novih biznisa koje vode ranjive kategorije na tržištu rada.

Na sajmu je svečano dodijeljena oprema za pokretanje novih biznisa u vrijednosti 194.400 KM, te su predstavljeni do sada pokrenuti biznisi koji djeluju u sektorima proizvodnje suvenira, proizvodnje tipičnih proizvoda, 3D dizajna, poljoprivrede, turizma i uslužnih djelatnosti, priopćeno je iz LiNK-a Mostar.

Ovo lokalno partnerstvo je jedno od pet uspostavljenih lokalnih partnerstava za zapošljavanje u okviru projekta „EU4BusinessRecovery – za snažnu domaću ekonomiju“, koji zajednički financiraju Europska unija i Savezna Republika Njemačka.

„Podržavajući biznise u BiH, EU djeluje kao investitor u budućnost BiH kao članice EU i jedinstvenog tržišta EU, a ne kao donator. Želimo vidjeti uspješne kompanije u BiH, jer su one pokretači promjena koje imaju širu korist za cijelu državu. Ovih 26 novih biznisa još je jedan konkretan primjer podrške Europske unije za građane ove zemlje i samo jedan dio sveobuhvatne EU podrške BIH. Od početka pandemije, EU je osigurala preko 100 milijuna eura bespovratnih sredstava za jačanje lokalne ekonomije i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća“, izjavila je šefica Političkog odjela Izaslanstva Europske unije i Ureda specijalnog predstavnika u BiH Elisabet Tomasinec.

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Konjic, Mostar i Prozor-Rama počelo je kao pilot projekat koji se razvio u jako partnerstvo zahvaljujući kojem je na području tri grada uspostavljeno 26 novih biznisa koje vode žene, mladi i druge ranjive kategorije, a sve kao odgovor na COVID-19 pandemiju.

Korisnici projekta nisu krili zadovoljstvo zbog prilike da pokrenu svoje biznise i počnu živjeti od svog rada te prođu kroz vrijedne edukacije o vođenju posla i izlasku na tržište.

„Mi smo ti koji odlučujemo da li ćemo ili nećemo iskoristiti prilike koje nam se pružaju u životu. Ja sam svoju priliku iskoristio i zahvaljujući podršci Europske unije i Međunarodne organizacije rada, počeo sam proizvoditi suvenire i na taj način doprinosim promociji Konjica kao turističke destinacije“, izjavio je korisnik granta Arnel Halilović.

Sajam novih biznisa „LiNKujmo se radi podrške biznisima“ organiziralo je partnerstvo koje čine LiNK Mostar, Grad Mostar, Grad Konjic, Općina Prozor – Rama, Služba za zapošljavanje HNK/Ž, Univerzitet “Džemal Bijedić” Mostar – Ekonomski fakultet, RadIN d.o.o. Mostar i Eurosjaj d.o.o. Konjic.

„Grad Konjic je ponosan što je domaćin sajma i partner na projektu. Jedan od strateških ciljeva Grada je podrška nastanku novih biznisa i stvaranje uvjeta za opstanak mladih u Konjicu. U tu svrhu smo i kroz budžet Grada za 2023. godinu namijenili 500.000 KM za aktivne mjere zapošljavanja kako bismo održali ovaj kontinuitet i podržali sve pozitivne ideje i dali ‘vjetar u leđa’, svima kojima je ta podrška potrebna. Novi biznisi će, zahvaljujući podršci Europske unije, dobiti i dodatnu podršku u okviru mentoringa i savjetovanja u prvim mjesecima rada, te sufinansiranje troškova doprinosa za 6 mjeseci“, zaključio je Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić.

Projekat EU4BussinessRecovery ima za cilj smanjenje posljedica izazvanih pandemijom covid-19 na poljoprivredna i turistička poduzeća, mikro, mala i srednja poduzeća u metalnom i drvnom sektoru, sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, kože i obuće, te na poduzetnike i poljoprivrednike.

Projekat osigurava kontinuitet poslovanja poduzeća, te osnivanje inovativnih start-upa, kako bi se sačuvala postojeća i osigurala nova radna mjesta. EU4BusinessRecovery je nastavak EU4Business projekta, a vrijedan je 13,7 milijuna eura, a zajednički ga financiraju Europska unija (13 milijuna eura) i Savezna Republika Njemačka (700.000 eura). Provode ga ILO, UNDP i GIZ.

Izvor:FENA

Hercegovka.net

Odgovori