Usvojene izmjene i dopune Proračuna za 2022. godinu i Nacrt Proračuna HNŽ za 2023. godinu

Skupština Hercegovačko-neretvanske županije na danas održanoj sjednici usvojila je Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna HNŽ za 2022. godinu (Rebalans II) u iznosu od  325.361.557,78 KM i Nacrt Proračuna HNŽ za 2023. godinu u iznosu 318.086.230,00 KM.

Govoreći o Prijedlogu Izmjena i dopuna Proračuna HNŽ za 2022. godinu, dr.sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije istaknuo je kako je tekuća godina, godina postpandemijskoga oporavka, a ujedno i snažne globalne gospodarske krize koja je sa sobom donijela brojne izazove.

„U sinergiji svih nositelja vlasti, pronalazili smo rješenja koja su vidljiva i učinkovita za sve nas i za boljitak svih naših žitelja. Našim smo djelovanjem održali stabilnost županijskih javnih financija, te osigurali funkcioniranje svih vitalnih segmenata u našemu društvu koji nikada nisu dovedeni u pitanje.

Ovim dokumentom odnosno drugim ovogodišnjim izmjenama i dopunama Proračuna HNŽ-a želimo napraviti još snažniji iskorak za našu cjelokupnu zajednicu. Njime dajemo punu potporu jedinicama lokalne samouprave i njihovim razvojno-socijalnim i infrastrukturnim projektima“ rekao je predsjednik Herceg podsjetivši kako je ova Vlada, od preuzimanja odgovornosti za Županiju, uspostavila osjetno drukčiju politiku upravljanja javnim financijama. 

„Svi naši proračuni imali su i razvojnu dimenziju. Poticali smo gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, snažnije podupirali naše općine i gradove, ali i značajno smo, kontinuirano, povećavali primanja svih proračunskih korisnika. U svemu tomu, očuvali smo stabilnost županijskoga proračuna, što nije nimalo lako za napraviti i to smatram jednim od naših najvećih uspjeha“ kazao je predsjednik Herceg.

O Nacrtu Proračuna za 2023. godinu predsjednik Herceg je kazao: „Pred vama je uravnotežen Proračun za 2023. godinu koji se temelji na realnoj projekciji prihoda i s njima uravnoteženim rashodima. Projicirani rashodi s jedne strane rezultat su uvažavanja realnih zahtjeva proračunskih korisnika, a s druge rezultat ostvarenja Proračuna u 2022. godini.

Ovaj je Proračun uvažio je temeljnu opredijeljenost Vlade da beskompromisno poštuje Zakon o proračunima u FBiH ali, isto tako, potvrdio našu opredijeljenost iskazanu u strateškim programskim odrednicama. To je, prije svega, da bude razvojni, socijalni, ali i održiv!

Do izrade konačnog Prijedloga Proračuna svakako ćemo razmotriti sve Vaše sugestije koje ćete izreći tijekom današnje skupštinske rasprave, te sve ono što je realno moguće i ostvarivo ugraditi u konačni Prijedlog Proračuna za 2023. godinu.“

O Prijedlogu Izmjena i dopuna Proračuna HNŽ za 2022. godinu, Nacrtu Proračuna HNŽ za 2023. godinu i Nacrtu Zakona o Izvršenju Proračuna HNŽ za 2023. godinu detaljnije je govorio i Adnan Faladžić, ministar financija HNŽ.

Zastupnici u Skupštini podržali su i Prijedlog odluke o kreditnom zaduživanju HNŽ u 2022. godini za realizaciju projekta izgradnje, obnove i opremanja bolnica u HNŽ-u u iznosu od 15.000.000,00 KM. Svrha kreditnog zaduživanja Vlade HNŽ kod Razvojne banke FBIH je financiranje projekata obnove, izgradnje i opremanja bolnica u HNŽ-u i to: izgradnja i opremanje, završetak Klinike za dječje bolesti-Pedijatrija SKB Mostar, izgradnja, obnova i opremanje više odjela u KB „Dr. Safet Mujic“ Mostar i dogradnja i opremanje odjela u Općoj bolnici Konjic.

Također, na sjednici je usvojen i Prijedlog Zakona o Izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenicima HNŽ, kao i Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ za 2022. godinu.

Izvor:Vlada HNŽ

Odgovori