Snažne molitve Majci Mariji u svakoj potrebi i Gospi od utjehe

Snažne molitve Majci ,Mariji u svakoj potrebi i Gospi od utjehe. Utecimo se molitvom zagovoru naše nebeske Majke,da nam bude utjeha i zaklon u svakoj teškoj životnoj prilici.

O slavna nebeska Majko!
Mnogima koji su se molili pred tvojim svetim likom udijelila si brojne milosti. Pun/a pouzdanja i ja molim pred tvojim svetim likom: pomozi mi u mojoj nevolji (spomenuti nakanu).
Znam da nisam zavrijedio/la milost, ali se uzdam u beskonačnu ljubav tvog Sina koji me svojom ljubavlju učinio dostojnim/nom ljubavi Oca nebeskog. Uvjeren/a u tvoju neizmjernu majčinsku ljubav, utječem se tvome moćnom zagovoru. Pomozi mi u ovoj potrebi, tebi najbolje poznatoj.
Isprosi mi pomoć od Boga. neka me zahvalnost za tvoju dobrotu potakne da budem vjeran/a Bogu, da živim prema evanđelju tvoga Sina i dopustim da me vodi Duh Sveti. O, Majko, reci Bogu samo jednu riječ za mene i on će te uslišiti. Hvala ti, Majko! Amen.
Zdravo,Mariji

Molitva Gospi od utjehe

Molitva:
“Marijo, koju nosim u srcu duboko,
Ti moja utjeha budi!
Kada me sudbina udarcem teškim bije,
kad me lome oluje života,
kad uzalud tražim pomoć kod ljudi,
Ti moja utjeha budi !
I kad jednom u danu mom posljednjem
sa strahom se nađem na sudu Gospodnjem,
Ti moja utjeha budi!”

Majčine riječi:
“Ja sam kod tebe! O pusti sve tjeskobne brige,
ma kakva bila sudbina života tvog!
Ja mislim na te svakog jutra novog,
čuvam te vjerno.
Ni jedne majke uho ne sluša tako pomno
kucaje bila bolesnog čeda svog.
Ni jedno dijete nije tako sigurno u majčinu krilu
kao ti na srcu mom.
Premda se mnoštvo oblaka prijeteći skuplja,
oni će nestati i opet će smiješiti se sunce.
tako se sve na spas tvoj upravlja.
Uzdaj se samo, jer moje majčinsko oko bdije.”

Utecimo se Mariji, našoj voljenoj Majci!

Izvor:www.medjugorje-news.com

Hercegovka.net

Odgovori