Ptice mogu uništiti do 50 posto kukuljica maslinove muhe

Najnovije istraživanje je dokazalo kako je u kompleksnom agroekosustavu prožetom samoniklim grmovima i živicama, populacija maslinine muhe bila znatno niža nego u intenzivnim nasadima, iznosi dr.sc. Kristijan Franin

Maslinina muha je gospodarski značajan štetnik masline rasprostranjen na svim uzgojnim područjima što znači da svake godine uzrokuje manju ili veću štetu, ovisno prvenstveno o vremenskim, ali i brojnim drugim čimbenicima. Ličinke se hrane isključivo plodom kultivirane i divlje masline. U godinama s visokom populacijom muha može uzrokovati značajnu štetu. Posebno joj pogoduju visoka relativna vlažnost zraka, padaline i temperature između 28 i 30 °C.

Nova rješenja

Godinama je zaštita maslina od muhe bila temeljena isključivo na korištenju insekticida, međutim njihov negativni učinak na okoliš i korisne organizme doveo je do iznalaženja novih rješenja. Kako zakonodavstvo EU nalaže smanjivanje uporabe kemijskih sredstava za zaštitu za 50 posto do 2030., a prema sadašnjim podacima izgledno je da njihova upotreba do 2050. u potpunosti izostane, struka je prisiljena tražiti nove, okolišno prihvatljive metode zaštite.

I na hrvatskom tržištu je u tom području došlo do značajnih promjena. Tako je od nekada široke palete zaštitnih sredstava na našem tržištu ponuđeno svega nekoliko pripravaka na bazi deltametrina i ekološko prihvatljiv pripravak spinosad. Pripravke deltametrina je moguće primijeniti samo jednom tijekom vegetacijske sezone i to nakon pojave štetnika u dozi od 0,5 l/ha uz utrošak vode od 1000 do 1400 l/ha. Karenca iznosi 7 dana. Od lovki je na tržištu i dalje prisutan ECO – TRAP namijenjen suzbijanju odraslih oblika. Dozvoljeno je jedno postavljanje u sezoni. Obećavajuća se čini i KARATE trap lovka za masovni ulov – sastavljena od hranidbenog atraktanta i insekticida koja je pogodna za integriranu ali i ekološku proizvodnju.

Lovka se može koristiti u masliniku tijekom cijele godine, a koristi se za ulov odraslih muha. Lovke se postavljaju na jugoistočni dio krošnje otprilike 1,5 do 2 m iznad površine tla, a treba ih pozicionirati prema središtu krošnje zbog negativnog utjecaja izravne sunčeve svjetlosti. Otporna je na atmosferske utjecaje i aktivna između 120 i 160 dana pa joj to daje prednost u odnosu na neke druge lovke prisutne na našem tržištu.

Izvor:Agroportal.hr/Ulomak teksta iz časopisa Maslinar br. 80

Hercegovka.net

Odgovori