POSVETNA MOLITVA PREČISTOM SRCU MARIJINOM

Date:

“Mnogi narodi će propasti. No, na kraju će ipak pobijediti moje Prečisto Srce!“ (Fatima, 13. srpnja 1917.)

„Pozivam vas na odricanje za devet dana, tako da se s vašom pomoći ostvari sve što ja želim ostvariti preko tajna koje sam započela u Fatimi.“ (Međugorje, 25. kolovoza 1991.)

„Vi ste, dječice, moja nada. Molite se sa mnom kako bi se ostvarilo ono što sam započela u Fatimi i ovdje.“ (Međugorje, 25. siječnja 2023.)

POSVETNA MOLITVA PREČISTOM SRCU MARIJINOM

Presveta Djevice Marijo, Majko i kraljice moja, Tvojemu bezgrešnom Srcu posvećujem i predajem čitavo svoje biće: svoje misli, riječi i djela.

Raspolaži sa mnom i sa svim što mi pripada sada i u vječnosti, na hvalu i slavu Presvetog Trojstva, za posvećenje Crkve i spasenje svega svijeta. Bezgrešna moja Majko, pomozi mi živjeti dostojno moga krsnog posvećenja da neopozivo pripadam svome Otkupitelju. Daj da poput Tebe slušam poticaje Duha Svetoga. Neka se u meni, i po meni, uvijek i u svemu vrši volja Božja. Amen. 

Zdravo, Marijo…

KRUNICA PREČISTOM SRCU MARIJINOM

Vjerovanje

Na tri mala zrna:

Zdravo, Presveto Srce preblažene Djevice Marije!

Na sva velika zrna:

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen!

Na mala zrna prvih dviju desetica:

Zdravo, Presveto Srce, preblažene Djevice Marije!

Na mala zrna treće i četvrte desetice:

Po preljubaznomu Srcu Tvoje Presvete Majke, o dobri Isuse, neka naše srce bude po Srcu tvome!

Na mala zrna pete i šeste desetice:

Po preljubaznomu Srcu Svoje Presvete Majke, usliši nas, Isuse!

Na kraju:

Zdravo, Presveto Srce Preblažene Djevice Marije!

Sveti Ivane Eudes, moli za nas!

LITANIJE PREČISTOM SRCU MARIJINOM

Gospodine, smiluj se!

Kriste, smiluj se!

Gospodine, smiluj se!

Kriste, čuj nas!

Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj se nama!

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj se nama!

Duše Sveti, Bože, smiluj se nama!

Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj se nama!

Srce Marijino, bez istočne ljage začeto, moli za nas!

Srce Marijino, od svakog osobnog grijeha čisto, moli za nas!

Srce Marijino, svake milosti i kreposti puno, moli za nas!

Srce Marijino, pravilo svetosti, moli za nas!

Srce Marijino, što je bilo dionikom svih otajstava svoga Sina, moli za nas!

Srce Marijino, što je po otajstvenom navještenju postalo stanom Božjim, moli za nas!

Srce Marijino, što je po otajstvenom pohodu obasuto novim milostima, moli za nas!

Srce Marijino, što te je najuža prisutnost utjelovljene Riječi u tebi devet mjeseci veselila, moli za nas!

Srce Marijino, što je u porodu Isusa svoga Sina neizrecivim veseljem bilo natopljeno, moli za nas!

Srce Marijino, što je u prikazanju svoga Sina u hramu, po Šimunovu proroštvu, mačem bilo probodeno, moli za nas!

Srce Marijino, što je zbog izgubljenog Sina tri dana bilo jako rascviljeno, moli za nas!

Srce Marijino, što je zbog nađenoga Sina u Hramu bilo neizrecivo razveseljeno, moli za nas!

Srce Marijino, što je svih Isusovih muka posebice dionikom bilo, moli za nas!

Srce Marijino, što je od posljednje večere u presvetoj Euharistiji s Isusom zauvijek najuže sjedinjeno, moli za nas!

Srce Marijino, što je zbog Isusova rastanka bilo jako ražalošćeno, moli za nas!

Srce Marijino, što je zbog tuge svoga Sina u maslinskom vrtu bilo duboko rastuženo, moli za nas!

Srce Marijino, što se zajedno sa svojim Sinom krvlju znojilo, moli za nas!

Srce Marijino, što je zajedno s presvetim licem Isusovim bilo išćuškano, izudarano i popljuvano, moli za nas!

Srce Marijino, što je u šibanju nevinoga Isusa isto tolikim ranama bilo ranjeno, moli za nas!

Srce Marijino, što je šiljcima trnove krune s Isusom bilo izbodeno, moli za nas!

Srce Marijino, što je bremenom Isusova križa bilo opterećeno, moli za nas!

Srce Marijino, što je s raspetim Sinom također na križu bilo opterećeno, moli za nas!

Srce Marijino, što je u smrti svoga Sina blizu Križa morem muka bilo obliveno, moli za nas!

Srce Marijino, što je zajedno s Presvetim Srcem Isusovim bilo kopljem probodeno, moli za nas!

Srce Marijino, što je s mrtvim Sinom Isusom skupa bilo u grob položeno, moli za nas!

Srce Marijino, što je u Isusovu uskrsnuću od radosti opet oživjelo, moli za nas!

Srce Marijino, što je o Isusovu Uzašašću neizrecivom slašću bilo napunjeno, moli za nas!

Srce Marijino, što je u silasku Duha Svetoga novim obiljem milosti bilo obasuto, moli za nas!

Srce Marijino, što je u svom slavnom Uznesenju nad sve blažene duhove bilo uzvišeno, moli za nas!

Srce Marijino, što je na Nebu krunom Majke Božje Kraljicom svemira bilo okrunjeno, moli za nas!

Srce Marijino, čudo Srca Isusova, moli za nas!

Srce Marijino, ogledalo Srca Isusova, moli za nas!

Srce Marijino, utjeho Srca Isusova, moli za nas!

Srce Marijino, u ljubavi jače od smrti, moli za nas!

Srce Marijino, slavo kraljevske kćeri, moli za nas!

Srce Marijino, blago svetosti, moli za nas!

Srce Marijino, sliko dobrote Božje, moli za nas!

Srce Marijino, posrednice svih milosti, moli za nas!

Srce Marijino, zdravlje bolesnika, moli za nas!

Srce Marijino, utjeho svih nevoljnika, moli za nas!

Srce Marijino, utočište grešnika, moli za nas!

Srce Marijino, ufanje i slatka obrano Crkve, moli za nas!

Srce Marijino, srce Majke Crkve, moli za nas!

Srce Marijino, štite vojujuće Crkve, moli za nas!

Srce Marijino, jakosti umirućih, moli za nas!

Srce Marijino, rashlado duša u čistilištu, moli za nas!

Srce Marijino, radosti anđela i svetih, moli za nas!

Srce Marijino, obrano svete Crkve protiv vlasti tmina, moli za nas!

Srce Marijino, koje si uništilo sve zablude na čitavome svijetu, moli za nas!

Srce Marijino, izabrani stane Duha Svetoga, moli za nas!

Srce Marijino, milino ljubavi svoga Sina, moli za nas!

Srce Marijino, srce po Srcu vječnoga Oca, moli za nas!

Srce Marijino, predostojne Kraljice svijeta, moli za nas!

Srce Marijino, blagoslovljeno uvijeke, moli za nas!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj se nama, Gospodine!

Pomolimo se: Svemogući vječni Bože, koji si pripravio dostojno prebivalište Duhu Svetome u Srcu Blažene Djevice Marije, udijeli milostivo, da pobožno štujući njezino neokaljano Srce uzmognemo po tvome Srcu živjeti, po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Izvor:JurajKamenjarin/hkm .hr

Hercegovka.net

Share post:

More like this
Related

NAJKREATIVNIJI ŠTAND Lampe ovog Hercegovca mame poglede na ovogodišnjem sajmu

Na ovogodišnjem Mostarskom sajmu, prema službenim informacijama, predstavlja se...

Otvoren Međunarodni sajam gospodarstva Mostar 2024

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković svečano je u...

Izaslanstvo HSS-a odalo počast žrtvama u Trusini

U Trusini kod Konjica jučer je obilježena 31....