Počelo mjerenje kvalitete zraka u dječijim vrtićima ŽZH

Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, u sljedeća dva mjeseca, na području FBiH mjerit će kvalitetu zraka zatvorenog prostora u osam vrtića na području Sarajevske, Tuzlanske i Županije Zapadnohercegovačke.

Aktivnost je započeta u utorak i srijedu u vrtićima u Ljubuškom i Grudama, u okviru projekta koji Zavod za javno zdravstvo FBiH realizira u suradnji sa UNICEF-om BiH.

Cilj je stjecanje uvida u kvalitetu zraka zatvorenog prostora u odabranim vrtićima, a služit će kao osnova za donošenje i provođenje relevantnih preventivnih mjera i podizanje razine znanja nastavnog osoblja, roditelja i djece, kao i šire vrtićke zajednice, o značaju čistog zraka u prevenciji respiratornih oboljenja.

Počela važna edukacija u dječjim vrtićima u ŽZH

Kako navode iz Zavoda za javno zdravstvo FBiH, visoka razina zagađenosti zraka višestruko ugrožava zdravlje ljudi. Posebnu opasnost može predstavljati kontaminiranost zraka u zatvorenim prostorima, gdje se provodi većina vremena i gdje zagađenost može biti znatno veća od vanjske. Na negativne utjecaje posebno su osjetljiva djeca, koja zbog zagađenosti zraka zatvorenog prostora mogu oboljeti od niza respiratornih bolesti.

Posjeta Dječjem vrtiću u Grudama bila je prilika i za promociju konzumacije cjelovitih žitarica, na Dan cjelovitih žitarica.

Voditeljica Odjela za higijenu i zdravstvenu ekologiju Službe za promociju zdravlja Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine Aida Filipović Hadžiomeragić kaže da su na taj način promociju zdravih stilova življenja inkorporirali u predškolske odgojno-obrazovne ustanove, što je i dio njihovog strateškog djelovanja, jer su svjesni da treba krenuti od najranijeg uzrasta radi zdravlja u kasnijim fazama života.

Ljubuški subvencionira četiri privatna vrtića

Nada se da će, uz potporu UNICEF-a i u suradnji s Federalnim ministarstvom obrazovanja i znanosti kao i Federalnim ministarstvom zdravstva, nastaviti aktivnosti na promociji implementacije standarda i normativa ishrane u odgojno-obrazovnim institucijama koje rade od 2014. godine. U tom kontekstu, planiraju obilazak odgojno-obrazovnih ustanova na području Federacije BiH, u sljedeće tri godine.

Smatramo da ćemo omogućiti da oni samoodrživo nastave širiti akreditacijsku shemu vrtića odnosno škola prijatelja zdrave ishrane te da će se na taj način obuhvatiti sve odgojno-obrazovne ustanove (predškolske i školske) na području Federacije BiH, kazala je u informaciji za Fenu.

Željka Penava, v.d. ravnateljice Dječjeg vrtića Grude ističe da je važna zdrava ishrana djece još od ranog uzrasta, a posjete ove vrste iskorak su u radu tog vrtića. Potrudit će se sve to primijeniti i u radu kuhinje u njihovom vrtiću, prenose iz Dječjeg vrtića Ljubuški

Hercegovka.net

Odgovori