Pala prosječna plaća u Federaciji BiH

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenom za rujan 2023. godine u Federaciji BiH iznosila je 1.260 KM i nominalno je niža za 1,6 posto, a realno za 2,0 posto, u odnosu na prethodni mjesec.

U odnosu na isti mjesec prethodne godine prosječna isplaćena neto plaća za rujan 2023. godine nominalno je viša za 10,5 posto, a realno viša za 7,9 posto.

Analiza podataka prema djelatnostima KDBiH 2010 pokazuje da je u rujnu 2023. u odnosu na kolovoz iste godine najveće povećanje prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zabilježeno u djelatnostima: Umjetnost, zabava i rekreacija za 1,8 posto,
Ostale uslužne djelatnosti za 0,8 posto, te Obrazovanje za 0,7 posto.

U isto vrijeme najveće smanjenje prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zabilježeno je u djelatnostima: Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija za 6,1 posto, Djelatnost zdravstvene i socijalne zaštite za 5,9 posto i Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov za 5,2 posto.

Prosječna mjesečna isplaćena bruto plaća po zaposlenom za rujan 2023. godine u Federaciji BiH iznosila je 1.960 KM i nominalno je niža za 1,6 posto, a realno za 1,9 posto u odnosu na prethodni mjesec.

U odnosu na isti mjesec prethodne godine prosječna bruto plaća zaposlenih za rujan 2023. godine nominalno je viša za 11 posto, a realno viša za 8,4 posto, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku, prenosi FENA

Hercegovka.net

Odgovori