Molitva za svaki utorak kao dan sv. Ante

O sveti Ante, moćni zagovorniče, molim te da vodiš očinsku brigu

o mojoj duši i mojim poslovima i o mom čitavom životu, jer sam siguran da mi ništa na svijetu neće moći naškoditi, dok budem pod tvojim vodstvom i zaštitom.

Preporuči moje potrebe i nevolje Ocu milosrđa, Bogu svake utjehe,

da me učvrsti u mojoj službi, da me utješi u mojim patnjama,

da me oslobodi od mojih nevolja, ili barem da mi dadne snage

da ih podnesem za svoje veće posvećenje. Amen.

Hercegovka.net

Odgovori