Molitva Duhu Svetom za čudotvornu pomoć

Molitva Duhu Svetom jedna je od najmoćnijih i najjačih molitvi koju možete izmoliti. Upravo zato ju trebate Vašu uvesti u dnevnu rutinu. Pružit će Vam snagumudrost oslobođenje. Pomoći će Vam i donijeti promjenu u Vaš život.

Potičemo Vas da je pročitate s dubokom zahvalnošću, jer je to jedna od najvećih molitvi Božjem Duhu Svetom. Kada Duh Sveti prebiva u našim srcima, On djeluje snažno u nama. On nam daje mudrost i snagu. Izmolite moćnu molitvu Duhu Svetom:

Molitva Duhu Svetom

Isuse dragi, izlij na mene Svoga Duha Svetog, jer ga silno trebam.

Želim da mi dade hrabrost i snagu, kao što je dao i tvojim apostolima. Da mi dade snagu i razumijevanje poslanja, na koje sam u svom životu pozvan.

Neka me Duh Sveti nauči što trebam znati.

Molim za izljev Duha Svetoga, da me obnovi u vjeri i ljubavi. Duše Sveti, djeluj u meni i posluži se sa mnom, neka po Tvojoj sili i ja donašam Isusa u svijet.

Raspali taj žar u meni, da Isusa mogu i drugima svjedočiti. Isuse pomozi mi, da pomoću Duha Svetog doživim obnovu vjere.

Daj da budem ispunjen Tvojim Svetim Duhom, da mi dade mudrosti i dar uviđanja, da bi i druge potaknuo na molitvu. Daj, da se obnovim po Tvom Svetom Duhu i da ozdravim. Pročisti me Isuse svojim Svetim Duhom da odagna i sav strah, koji je u meni, jer je on najbolje oružje protiv straha.

Duše Sveti, pomozi mi da Isus govori u meni i po meni. Ja želim dobiti krštenje u Tebi. Ti si pokretač svega što se događa po Božanskoj sili i volji. Daj da Tvoji darovi postanu stvarnost u mom životu.

Dođi, Duše Sveti i ispuni me! Dođi Duše Sveti u moj um da Te mogu razumjeti!

Dođi Duše Sveti u moje uši, da mogu čuti što mi govoriš!

Dođi Duše Sveti na moje usne da mogu propovijedati Isusa i Njegovo Evanđelje! Dođi Duše Sveti u moje srce kako bih mogao ljubiti, jer sam bez Tebe vrlo slab i ništa sam.

Za veću djelotvornost i blagoslov Duha Svetoga, potrebno je izmoliti:

Kratka molitva Duhu Svetom

Gospodine, svjetlošću Duha Svetoga poučio si srca svojih vjernika. U istom Duhu pomozi nam da uživamo u onome što je ispravno i da se uvijek radujemo tvojoj utjesi. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

Izvor:Molitve.hr

Hercegovka.net

Odgovori