Makarska ulaže pola milijuna eura za sunčališta, toalete i ostalu infrastrukturu

Date:

Trenutno je na javnom savjetovanju Plan upravljanja pomorskim dobrom na području grada Makarske za razdoblje od 2024. do 2028. godine, a završava 12. prosinca. Njime se uređuju planirane aktivnosti na pomorskom dobru i prioriteti njihove realizacije, izvori sredstava za njihovu realizaciju, plan održavanja pomorskog dobra u općoj upotrebi, plan gradnje građevina, plan davanja dozvola na pomorskom dobru, nadzor…

Planirane aktivnosti podrazumijevaju redovno održavanje, brigu o zaštiti i osiguravanju opće upotrebe pomorskog dobra, gradnju građevina i izvođenje zahvata u prostoru pomorskog dobra, davanje dozvola na pomorskom dobru u Jedinstvenu nacionalnu bazu podataka pomorskog dobra Republike Hrvatske, održavanje reda na pomorskom dobru…

Čišćenje obale, dohranjivanje plaža, kabine..

Što se tiče posebnih stavki, za čišćenje obale, mora i podmorja na području plaže Nugal i gradske luke namjenjuje se 20 tisuća eura, za najam ekoloških kemijskih WC kabina na predjelu Sv.Petar i Ramova 30 tisuća eura, a za sadnju i održavanje zelenila 15 tisuća eura.

Postavljanja zaštitnih brana za kupače na uređenim plažama Cvitačka, Blace i Osejava teško je 32,5 tisuće eura, a postavljanja spremnika za odvojeno prikupljanje otpada 10 tisuća eura. Za dohranjivanje plaža šljunkom na lokacijama Cvitačka, Blace i Osejava namjenjuje se 350 tisuća eura, a za povlačenje i vraćanje žala na plažama Cvitačka, Blace i Osejava 150 tisuća eura.

Plaže se dohranjuju samo prirodnim šljunkom, tako da se ne mijenja prosječna godišnja pozicija obalne crte niti izgled plaže niti njezine karakteristike, stoji jasno u planu, prenosi Makarska Danas.

Zanimljivo je pogledati i koji se građevinski radovi planiraju na pomorskom dobru, a teški su preko 2,2 milijuna eura.

Održavanje šetnice

Tu je održavanje šetnica u cilju osiguranja pristupa moru i uz more, vrijedno 100 tisuća eura. Izgradnja šetnice od hotela Amines Khalani Beach do potoka u Krvavici procijenjena je na 1,6 milijuna eura. Spominje se i izgradnja komunalne infrastrukture na plaži Osejava (sunčališta, toaleti, tuševi, kabine za presvlačenje i dr.) u sklopu projekta „Burolina“ vrijedno pola milijuna eura.

Predviđeno je i 10 tisuća eura za uklanjanje nezakonitih nasipa te 20 tisuća eura za uklanjanje molova, gatova, sunčališta, istezališta, lukobrana, riva i drugih građevina kao i građevina u lukama i drugih samostalnih infrastrukturnih objekata, koje nisu vidljive na DOF-u 5/2011.

Pravila za ležaljke

Ostavljeni rekviziti (ležaljke, suncobrani i sl.) ne smiju ometati korištenje plaže kao općeg dobra te se raspoređuju po plaži na način da se rekviziti jednog ovlaštenika dozvole na pomorskom dobru podjele na dvije grupe rekvizita, između kojih mora ostati koridor za nesmetani pristup svim korisnicima plaže u duljini ležaljke, a svaka grupa rekvizita može sadržavati po dva reda ležaljki s ostavljenim koridorom za nesmetani pristup i boravak uz more svim korisnicima plaže između samih redova u duljini ležaljke te za prolaz između svake ležaljke u širini ležaljke.

Ležaljke moraju biti udaljene od 2 do 4 metra od mora, dok ležaljke jednog ovlaštenika dozvole moraju biti udaljene najmanje 10 metara od ležaljki drugog ovlaštenika dozvole. Ležaljke i ostala oprema moraju biti složeni na jednom mjestu te se tek na zahtjev korisnika mogu postaviti na za to predviđeno mjesto na plaži, jasno se navodi u planu ono što se ljeti obično krši, prenosi grude-online.info

Hercegovka.net

Share post:

More like this
Related

Ovo je bijeli otrov kojeg svi jedemo, a 3 puta je gori od slatkiša

U današnje vrijeme, mnogi od nas nastoje birati zdraviju...

Nada Dalipagić: Nama Mostarcima su naše dvije ljepotice Neretva i Radobolja uvijek pri ruci

Mostar je pored svih svoji ljepota oduvijek bio poznat...

Iako je pelet sve jeftiniji, potražnja nikad nije bila lošija

Iako je cijena peleta znatno pala potražnja za ovim...

480 NATJECATELJA NA ČETVRTOM IZDANJU “POSKOK KUPA”

Četvrti „Poskok KUP“ u organizaciji TKD kluba „Poskok“ Posušje...