Ljubuški: „Zajedno za dječju radost“ obnovljena kuhinja i sanitarni čvor u Dječjem vrtiću

Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU sufinanciralo je iz Programa prekogranične
suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine projekt “Zajedno za dječju
radost”. Radi se o zajedničkom projektu Grada Ljubuškog, Dječjeg vrtića Ljubuški i Grada
Karlovca.

Projektom „Zajedno za dječju radost“ kojeg su potpisali gradonačelnik Grada Karlovca
Damir Mandić i ravnateljica Dječjeg vrtića Ljubuški Ana Bubalo prepoznata je važnost
obnove i renoviranja kuhinje u Dječjem vrtiću Ljubuški te nabavka didaktičkih igračaka za
vrtić u Karlovcu. Zbog zastarjele infrastrukture te sigurnosti djelatnika i djece nužna je bila
rekonstrukcija kuhinje Dječjeg vrtića Ljubuški i izgradnja novog sanitarnog čvora. Vrtićka
kuhinja je imala zastarjele aparate, loš i neadekvatan prostor i instalacije. Sve je to pravilo
probleme prilikom rada. Zahvaljujući projektu sada imamo obnovljenu i adekvatno uređenu
kuhinju te novi sanitarni čvor, a Dječji vrtić Karlovac, područni odjel Zadobarje je dobio novu
opremu i didaktičke materijale kojim se povećala kvaliteta sadržaja i atraktivnost ustanove.
Odgojno-obrazovne aktivnosti u oba vrtiću su poboljšane u odnosu na stanje prije početka
projekta.

Prije obnove/foto-Dječji vrtić Ljubuški

Projektom se doprinijelo održivosti razvoja lokalne zajednice kroz jačanje socijalne
infrastrukture namijenjene mladim obiteljima u cilju smanjenja negativnog demografskog
trenda. Unaprjeđena je kvaliteta predškolskog odgoja i obrazovanja na području Grada
Ljubuškog i Grada Karlovca čime se povećao društveni standard i ostvarena viša kvaliteta.

Hercegovka.net

Odgovori