Konferencijom o položaju Roma u HNŽ obilježen Svjetski dan Roma

Date:

Stručni tim Vlade Hercegovačko-neretvanske županije za nadzor i provedbu Lokalnoga akcijskog plana za poboljšanje položaja Roma u HNŽ-u, u suradnji i uz potporu Misije OESS-a u BiH, organizirao je danas u Hotelu Mostar konferenciju pod nazivom ”Lokalni akcijski plan za poboljšanje položaja Roma u HNŽ-u 2021.-2024. – Iskustva, potrebe, izazovi i unaprjeđenje u provedbi”. Cilj je prezentiranje iskustava, dobre prakse i dosad provedenih aktivnosti kao i izazova  i planova na unaprjeđenju u provedbi LAP-a. Konferencija je bila i prigoda za obilježiti Svjetski dan Roma te je i na taj način pružena potpora toj najvećoj nacionalnoj manjini u BiH.

Pozdravnim govorom Konferenciju je otvorio predsjednik Vlade HNŽ-a dr. sc. Nevenko Herceg iskazavši zadovoljstvo što je HNŽ prva županija u FBiH koja je na cjelovit način i putem jedinstvenoga dokumenta pristupila rješavanju svih pitanja vezanih za Rome.

Podsjetio je na činjenicu kako je Vlada HNŽ-a, u suradnji s Uredom OESS-a u Mostaru, 2019. pokrenula aktivnosti u svezi s donošenjem Akcijskoga plana za poboljšanje položaja Roma u našoj županiji i imenovala radnu skupinu koja će raditi na izradbi Nacrta Plana. U listopadu 2020. usvojen je Lokalni akcijski plan za rješavanje problema romske populacije u HNŽ-u. Plan se odnosi na razdoblje 2021.-2024. godina, a izrađen je u suradnji s Misijom OESS-a i predstavnicima lokalnih zajednica u kojima žive Romi.

”Njime je predviđeno rješavanje problema ove zajednice na važnim područjima poput stambenoga zbrinjavanja, obrazovanja, zapošljavanja, zdravstvene i socijalne skrbi, odnosno uopće snažnije integriranje Roma u sve aktivnosti društvene zajednice. HNŽ je prva županija u FBiH koja je na cjelovit način i putem jedinstvenoga dokumenta pristupila rješavanju svih pitanja vezanih za Rome. Ponosan sam na činjenicu da smo prvi načinili taj važan iskorak. Naš Akcijski plan, koristeći inkluzivan i intersektorski pristup, važan je dokument i može biti čvrsta osnova i drugima da slijede naš pozitivan primjer u izradi njihovih planova, na što pozivam sve županije u FBiH”, poručio je Herceg, pohvalivši rad Stručnoga tima Vlade i zahvalivši svim dionicima u procesu provedbe Plana, s jasnom porukom kako je HNŽ opredijeljena ovu praksu nastaviti i u ubuduće.

Nazočnima se obratio i veleposlanik Brian Aggeler, voditelj Misije OESS-a u BiH, koji je između ostalog kazao: ”Napori Hercegovačko-neretvanske županije uloženi u izradbu i usvajanje prvoga intersektorskog županijskog akcijskog plana za svaku su pohvalu, stoga svi koji su na bilo koji način sudjelovali u njegovoj izradbi mogu biti ponosni. Nama je drago što smo mogli podržati ovaj proces te izražavam nadu u to da ćemo i nadalje, dosljednom sustavnom međusektorskom suradnjom, nastaviti raditi zajedno, sve s ciljem poboljšanja položaja Roma u ovoj županiji. Misija OESS-a vjeruje da primjeri dobre prakse moraju biti promovirani jer to potiče suradnju i razmjenu iskustava među vlastima diljem države. Svjesni smo kako je ostalo još puno toga za uraditi kako bi se poboljšao status i položaj Roma. Zato su institucijska potpora i djelovanje, onako kako smo to vidjeli ovdje u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, snažan iskorak u pravomu smjeru.”

Na Konferenciji su predstavljena područja iz Lokalnoga akcijskog plana za rješavanje problema Roma i to: stambeno zbrinjavanje, obrazovanje, zdravstvena i socijalna skrb, jačanje institucionalnih kapaciteta, romskih zajednica i nevladinih organizacija te zapošljavanje u Hercegovačko-neretvanskoj županiji.

Inače, na konferenciji su bili nazočni predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH, Sarajevske županije, predstavnici jedinica lokalne samouprave u HNŽ te predstavnici institucija koje su obuhvaćene Lokalnim akcijskim planom. 

Hercegovka.net

Share post:

More like this
Related

Što je franšiza

Franšiza – definicija Franšiza je poslovni model u kojem vlasnik...

Završio 4. Ljubuški Outdoor Festival: Bio je najveći i najuspješniji do sada

Četvrti po redu Ljubuški Outdoor Festival završen je u...

Kolač sedmo nebo – ukusan i jednostavan

Sitni kolač s orasima, kokosom i čokoladom. Sedmo nebo je kolač...

Oldtimeri prodefilirali Zapadnohercegovačkom županijom

U nedjelju, 26. svibnja, ljubitelji oldtimera imali su priliku...