Jutarnja molitva subotom

“Tebi ću se moliti, o Bože, ujutro ćeš moj glas uslišati.” Ps 5, 3

Ustani, Gospode Bože, podigni ruku,
ne zaboravi siromaha.

Jer ti vidiš, gledaš jad i nevolju,
u ruci je mjeriš.
Siromah se tebi predaje,
ubogu ti si pomoć! (Ps 10, 12;14)

Dragi Isuse, pomozi mi da širim tvoj miomiris gdje god prođem. Preplavi mi dušu svojim duhom i životom. Uzmi u posjed sve moje biće, tako da moj život bude uvijek ižarivanje Tvog života. Budi u meni tako da svaka duša s kojom dođem u dodir osjeti Tvoju prisutnost u mojoj duši. Učini tako da oni koji mene gledaju, ne vide mene, nego Tebe – Isuse.

Ostani uvijek sa mnom. Tako ću početi sjati kao što ti sjaš – sjati da budem svjetlo drugima. Svjetlo će, Isuse, dolaziti od Tebe, ne od mene.
Ti ćeš sjati drugima po meni siromašnome.

Daj da te slavim noseći te onima koji me okružuju, na takav način da budeš sve više ljubljen.
Daj da propovijedam tebe, ne samo riječima, već primjerom, snagom koja privlači, dobrohotnim utjecajem djela, vidljivom puninom ljubavi kojom je moje srce ispunjeno prema tebi.

Molitva “Ižarivati Krista” blaženog Johna Henryja kardinala Newmana, bila je jedna od najdražih molitava svete Majke Terezije. Neka i u nama ražari želju da budemo prisno povezani s Isusom i da jedino Isusa darujemo drugima!

„Gospodine, daj mi sunca, cvijet, smiješak, oči djeteta. Gospodine, daj mi radosti.“
 Blagoslovio nas Gospodin i sačuvao nas od svakog zla i uveo nas u život vječni. Amen.  
U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen

Odgovori