Julineta Jurić zastupnica za rubriku “Vjerovali ili ne”

Date:

Izborna kampanja je krenula i svatko od kandidata na društvenim mrežama i u medijima nastoji ostaviti što bolji utisak kako bi dobio glas.

Na popisu su uglavnom poznata lica uz pokoje novo.

Poznati poznato obećaju, ali se malo tog sprovodi u dijelo.

Sve se svodi na mjesec dana govora i obećanja dok se zauzmu fotelje, a potom “ima slike nema tona”.

Ne čujemo ih da se bore za ono što su obećavali, niti poduzimaju išta konkretno da se poboljša loša situacija u društvu.

Ne rješavaju probleme, koje se nižu jedan za drugim.

Njima je dovoljno da im liježe dobra zatsupnička plaća i “nemaju potrebe” djelovati do novih izbora.

S toga je nepravedno da se onaj izuzetni mali broj zastpnika ne istakne, zapravo njihov rad jer na taj način glasači mogu razaznati “radnike od neradnika”.

Julineta Jurić bez dvojbe naspram mnogih može se svrstati u rubriku “Vjerovali ili ne”.

Zašto je to tako’

Razlog je posve jasan, jedina je zastupnica u Skupštini HNŽ koja se isticala nadprosječnom aktivnošću i koja ima iza sebe u protekle četiri godine izuzetno velik broj zastupničkih pitanja,prijedloga,inicijativa….

Bolje rečeno,jedina je iskoristila na svakoj sjednici maksimum dozvoljenih pitanja, te “bombardirala” prijedlozima i inicijativama.

Ne treba biti puno pametan, pa zaključiti kako je Julineta jedna od rijetkih koja nije izigrala povjerenje svoijh birača.

S tom činjenicom se malo njih može pohvaliti.

Julineta ide “u utrku” za drugi mandat i ako će ljudi glasovati po svojoj savjesti, zapravo glasovati za bolje onda je nedvojbeno da će na listi HDZ/HNS za Skupštinu Hercegovačko neretvanske županije zaokružiti br.28!

Zapravo, samo oni koji mogu javnosti predočiti svoj rad u protekle četiri godine su oni koji zaslužuju i glas.

Nerad ne bi smo trebali nagrađivati jer tako nam “bolje sutra” sigurno neće doći.

A,to nije valjda nikomu u cilju.

U prilogu donosimo samo neke od mnogih inicijativa i prijedloga Julinete Jurić, a glasači po svojoj savjesti neka odluče treba li taj rad nagraditi :

INICIJATIVE

 1. Asistenti u predškolskom obrazovanju
 2. Dostupnost podataka građanima HNŽ-a o rukovodećim osobama županijskih
  ministarstava i ostalih javnih institucija te transparentnost zakonskih i podzakonskih
  akata koji se odnose na županijsku razinu.
 3. Vlada HNŽ-a supotpisnik za davanje dozvola za rad Visokoškolskim ustanovama
 4. Izjednačenje koeficijenta pedagoga s koeficijentom profesora
 5. Izjednačavanje koeficijenata u osnovnim i srednjim školama HNŽ
 6. Angažman asistenata u nastavnom procesu automatizmom voditi kao pripravnički staž
 7. Pravo na troškove poludnevnog ili dnevnog smještaja za osobe s invaliditetom u
  dnevnim centrima
 8. Pokretanje 3 Nacionalna programa za rano otkivanje zloćudnih bolesti: raka dojke
  (nastavak provođenja), debelog crijeva i vrata maternice.
 9. Registar za rak
 10. Inicijativa za poboljšanje načina prehrane učenika u školama te poboljšanje i razvoj
  pravilnih prehrambenih navika kod djece i mladih
 11. Financiranje sonda za hranjenje, šprica za hranjenje, sonda za respiraciju oboljelim od
  cerebralne paralize i osobama s posebnim potrebama bez ograničenja godinama
  korisnika
 12. Prava roditelja djece s težim smetnjama u razvoju u kontekstu zakona o radu
  federacije BiH
 13. Izgradnja športske dvorane za Gimnaziju fra Grge Martića Mostar
 14. Izjednačenje koeficijenta tajnika i stručnih suradnika s koeficijentom profesora u
  srednjim školama
 15. Otvaranje radnih mjesta i mogućnost zapošljavanja stručnih suradnika u sustavu
  predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja
 16. Zahtjev da u paketu idu pitanja zastupnika i odgovori nadležnih
 17. Pravilnik o asistentima u obrazovanju
 18. Prednost studenta s rektorovom nagradom za pripravnički staž HNŽ
 19. Stalni radni odnos u obrazovanju
 20. Problem pripravničkog staža i neadekvatna preraspodjela pripravnika na mjesta za
  koja se nisu obrazovali
 21. Sufinanciranje upisnina studentima deficitarnih zanimanja
 22. Otvaranje radnih mjesta psihologa u osnovnim i srednjim školama HNŽ-a

NEKA OD ZASTUPNIČKIH PITANJA

 1. Izbor i imenovanje ravnatelja Narodne knjižnice HNŽ Mostar
  Zbog čega se opstruira rad Narodne knjižnice HNŽ Mostar, kada je u pitanju
  davanje suglasnosti od strane Ministarstva na imenovanje ravnatelja knjižnice,
  iako je natječaj proveden u skladu sa zakonom i suglasnost za imenovanjem je
  zatražena u predviđenom roku?
 2. Kao što nam je poznato NPP su zastarjeli. Zakon o Osnovnom odgoju i
  obrazovanju donijet je 2000.godine, uključujući izmjene i dopune iz 2004., 2005.,
  2014 i 2016. godine i ne sadrže ishode učenja, a što bi morali u skladu sa

zakonom. Za izmjene NPP potrebno je formirati radne skupine za nastavne
predmete što iziskuje znatna financijska sredstva. Kada je planirano pristupiti
rješavanje navedenog problema i jesu li osigurana sredstva za tu namjenu?

 1. Kada će biti donesen zakon o udžbenicima?
  Zakon o udžbenicima bi trebao regulirati, između ostalog, i pojam digitalnog
  udžbenika kako bi se znalo u kojem pravcu treba ići reforma obrazovanja. U HNŽ
  je aktualan Nastavni plan i program iz 2008. godine koji je po svemu zastario te je
  zbog toga potrebno provesti kurikularnu reformu. Agencija za predškolsko,
  osnovnoškolsko i srednje obrazovanje je već donijela Zajedničke jezgre definirane
  na ishodima učenja u BiH, odnosno po novom kurikulu kojeg županije trebaju
  prilagoditi i sukladno tomu raspisati natječaje za izradu novih udžbenika.  
 2. Zašto ne postoji nikakav način financiranja pripravničkih programa stručnih
  suradnika (logopeda i edukatora rehabilitatora) u sustavu predškolskog i
  osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, budući da su isti već duže vremena
  deficitarni kadar ne samo u našoj županiji, nego i na području cijele Bosne i
  Hercegovine?
 3. Kako je moglo uslijed kvara servera-poslužitelja doci do gubitka podataka o cca
  6000 proračunskih korisnika?
  Zašto u vrijeme današnjih tehničkih i informacijskih postignuća nije postojao tzv.
  backup odnosno sigurnosna kopija podataka?
  S kojim informatičkom tvrtkom Ministarstvo financija/Vlada HNŽ ima sklopljen
  ugovor za održavanje softvera i pružanje programske podrške? Je li tvrtka stalno
  angažirana i kolika je vrijednost toga ugovora na mjesečnoj i godišnjoj razni?
  Hoće li oni snositi štetu zbog gubitka baze podataka odnosno ne postojanja
  sigurnosne kopije?
  Zašto su djelatnici škola, ministarstava, sudova, uprava i drugih upravnih
  organizacija morali u kratkom roku, za jedan radni dan, unositi podatke u novu
  bazu podataka i hoće li biti plaćeni za taj posao za koji je inače angažirana tvrtka
  za programsku podršku?
  Je li netko od odgovornih u Ministarstvu financija odgovarao zbog propusta u radu
  i štete nanesene proračunskim korisnicima? Nisu isplaćene plaće vježbenicima i
  naknade, a ostali korisnici dobili su plaće po obračunu za mjesec veljaču koji ima
  najmanje radnih dana. Djelatnici kasne s uplatama rata kredita i plaćaju kazne za
  kašnjenja i nedozvoljene minuse. Činjenica je da već dulje vrijeme stanje u
  Ministarstvu financija nije na zadovoljavajućoj razini, narušene su rukovodne
  strukture i sustavno se zaobilaze određeni rukovodni djelatnici odnosno
  onemogućeno im je izvršavanje njihovih zadaća i obveza. Često dolazi do
  nepotrebnih kašnjenja u izvršavanju proračunskih obveza. Svi navedeni nedostaci i
  propusti izravna su odgovornost ministra financija.
  Zbog postojanja bojazni o mogućoj zlouporabi podataka proračunskih korisnika
  (osobni podaci i podaci o broju računa) postavlja se pitanje razine sigurnosti
  odnosno tko sve ima pristup i raspolaže s ovim podacima?.

S tim u svezi predlažem da Skupština HNŽ imenuje Istražno Povjerenstvo koje će
prikupiti sve relevantne dokaze i činjenice o svemu navedenom i dostaviti ih
Skupštini na razmatranje.

 1. Kakav je status Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru i Sveučilišta u Mostaru
  kada je u pitanju preuzimanje osnivačkih prava od strane Županije? Jesu li
  poduzete ikakve radnje i tko su upisani osnivači ovih visokoškolskih ustanova u
  Sudskom registru?
 2. Kad je izvršena provjera sigurnosti školskih dvorana i igrališta u osnovnim i
  srednjim školama HNŽ i kakvo je izvješće zatečenog stanja?
  Redovitim provođenjem godišnjih, operativnih i rutinskih pregleda tijekom čitavog
  vremena korištenja igrališta, te redovitim održavanjem, trajno se osigurava besprijekorna
  ispravnost igrališta, rizik od ozljeđivanja djece sveden je na minimum, a troškovi
  održavanja znatno se smanjuju ako se kvarovi uočavaju i otklanjaju odmah u početnoj
  fazi
 3. Što su poduzeli Ministarstvo financija i Ministarstvo obrazovanja vezano za rješenja
  porezne uprave kojim su propisali prinudnu naplatu školama za doprinose i porez na
  dohodak?
  Primjer Srednje medicinske škole Sestara milosrdnica kojoj su donijeli rješenje o
  prinudnoj naplati dugovanja od 200 000, 00 KM.
 4. Kad će pacijentice iz Mostara i Županije u našim bolnicama i domovima zdravlja
  moći obaviti redovite UZV preglede dojki? Sveučilišni Klinički bolnički centar
  Mostar prima samo onkološke bolesnice. Na odjelu radiologije Doma zdravlja
  Mostar uopće ne rade UZV preglede dojke pacijenticama, a kako sam dobila
  informaciju u Kantonalnoj bolnici „Dr. Safet Mujić“ Mostar vrijeme čekanja na
  pregled dojke je u prosjeku godinu dana. Statistički podatci posljednjih godina
  pokazuju kako značajno raste broj oboljelih žena od karcinoma dojke, a sve je više
  mladih žena među oboljelima, nažalost. Ukoliko se ova bolest ne otkrije na
  vrijeme, ishodi su najčešće kobni. Većina žena danas ne može priuštiti preglede
  kod privatnog liječnika. Stoga u ime svih žena naše županije postavljam upit kad
  će nam biti omogućeno, ako mjesečno za zdravstveno osiguranje izdvajamo
  značajan iznos, u državnoj bolnici obaviti redoviti pregled? Bolest ne može čekati!
 5. Srednja Medicinska škola Sestara Milosrdnica Mostar imenovanje ravnatelja Škole
  Zbog čega se opstruira rad Srednje Medicinske škole Sestara Milosrdnica Mostar,
  kada je u pitanju davanje suglasnosti od strane Ministarstva na imenovanje
  ravnatelja Škole, iako je natječaj proveden u skladu sa zakonom i suglasnost za
  imenovanjem je zatražena u predviđenom roku?
  Zbog čega je imenovan v.d. ravnatelja Škole, kada to imenovanje nije sukladno
  Zakonu o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju (članak 56. Zakona), jer se v.d.
  ravnatelj može imenovati jedino u slučaju ako se ne da suglasnost na imenovanje
  ravnatelja što u konkretnom slučaju nije učinjeno?
  Zbog čega nije riješen prigovor koji je dostavljen na Rješenje o imenovanju v.d. ravnatelja?
 1. Visoka škola Union Mostar
  Od resornog Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ tražim
  dostavljanje detaljne informacije u svezi s otvaranjem visokoškolske ustanove
  Visoke škole Union u Mostaru.
  a. Informacija obvezno treba sadržavati podatke o osnivaču, datumu podnošenja
  zahtjeva, imena potpisnika Elaborata o opravdanosti osnivanja visokoškolske
  ustanove, datumu donošenja Rješenja o imenovanju Povjerenstva za ocjenu
  Elaborata i imenima članova Povjerenstva te datumu donošenja Odluke o
  usvajanju Elaborata od strane Ministarstva.
  b. Također, obvezno navesti i podatke u svezi s ocjenom ispunjenosti uvjeta
  sukladno Standardima i normativima u visokom obrazovanju u HNŽ, odnosno
  tko su bili članovi Povjerenstva za ocjenu ispunjenosti uvjeta, kada je
  Povjerenstvo imenovano te datum izdavanja dozvole za rad ovoj
  visokoškolskoj ustanovi od strane Ministarstva.
 2. Kada ćete osigurati sredstva za nove nastavne Planove i programe s obzirom da su
  postojeći stari preko dvadeset godina?
  Rezultati PISA istraživanja su pokazali da od 79 zemalja svijeta, u kojima je
  provedeno testiranje, Bosna i Hercegovina je na 62. mjestu. Ako je suditi po
  rezultatima, obrazovni sustav u Bosni i Hercegovini učenicima ne pruža znanja i
  vještine potrebne prije svega za rad, ali i druge životne potrebe. Mlade su
  generacije danas zakovane u mreži zastarjelih i nefunkcionalnih obrazovnih
  školskih programa i metodologija rada. Ono što ovi rezultati pokazuju jest da je
  reforma sustava itekako potrebna i nužna.
 3. Kada ćete donijeti Program predškolskog odgoja i obrazovanja obvezan za svu
  djecu predškolskog uzrasta pred polazak u osnovnu školu?
  BiH ima jedan od najnižih razina pristupa predškolskom obrazovanju u regiji,
  samo 15% djece je uključeno u predškolsko obrazovanje dok je u EU prosjek 95%.
  Predškolski odgoj i obrazovanje je sastavni dio odgojno–obrazovnog sustava u
  Bosni i Hercegovini. Predškolski odgoj i obrazovanje predstavlja temelj
  psihofizičkog razvoja, odgoja i obrazovanja čovjeka. U skladu sa općim
  humanističkim i demokratskim težnjama razvoja društva, djeca predškolskog
  uzrasta imaju pravo na obrazovanje i ravnopravno uključivanje u svakodnevni
  život zajednice. U predškolskoj dobi stvaraju se temelji koji će se godinama
  nadograđivati i usavršavati, imajući u vidu mogućnosti djece predškolske dobi da
  brže usvajaju vještine i navike iz neposredne okoline. Stoga se propusti koji se
  učine u najranijem razvoju djeteta mogu samo donekle ublažiti, ali se ne mogu
  nikako nadoknaditi u kasnijim godinama života. S obzirom da većina djece ne
  pohađa predškolske ustanove, time ovaj obvezni program ima izuzetno važan
  značaj, da svakom djetetu pruži jednake mogućnosti za ostvarivanje svojih
  temeljnih prava.
 4. Kada će prosvjetnim djelatnicima biti vraćen status mentora i savjetnika?
  Obrazloženje
  Vlada HNŽ-a je na sjednici održanoj 26.2.2013.g. donijela Odluku o stavljanju
  izvan snage odluke o promoviranju nastavnika mentora i nastavnika savjetnika.

U Kolektivnom ugovoru stoji promovirani mentori i savjetnici, a posljednje
imenovanje i to privremeno je bilo 2014.g.
Zašto se ne provodi odluka iz Kolektivnog ugovora da se promoviranim
mentorima umanjuje nastavna norma za jedan sat tjedno, a promoviranim savjetnicima za dva
sata tjedno u slučajevima kada imaju vježbenika ili lica na stručnom usavršavanju u cilju
polaganja stručnog ispita.

 1. Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju koji je donesen 2000 godine, uključujući
  izmjene i dopune iz 2004, 2005, 2014 i 2016.g. Zakonom i podzakonskim aktima
  nije propisano izvođenje online nastave i nastave na daljinu. Suočeni s takvim
  oblikom odvijanja nastavnog procesa zbog okolnosti izazvanim pandemijom
  COVID-19 dovodi se u pitanje zakonitost obrazovanja. Zakon o srednjoškolskom
  odgoju i obrazovanju, također ne sadrži odredbe vezane za odvijanje online
  nastave. Kad će zakonski biti reguliran ovakav oblik nastave?
 2. Na sjednici od 31. siječnja 2020. god. postavila sam Zastupničko pitanje „Kada
  ćete donijeti Program predškolskog odgoja i obrazovanja obvezan za svu djecu
  predškolskog uzrasta pred polazak u osnovnu školu“
  U odgovoru ste naveli da je rad na izradi Programa i novog zakona o
  predškolskom odgoju i obrazovanju u tijeku, s planom finalnih aktivnosti u
  tekućem kvartalu godine.
  Pošto je ovo 2021. god. ponavljam svoje zastupničko pitanje.
  Okvirni zakon o predškolskom obrazovanju donesen je 2007. godine i do danas,
  pored Zapadno-hercegovačke županije, mi smo jedina županija u BiH koja nije
  uskladila Zakon o predškolskom obrazovanju s Okvirnim zakonom. Kod nas je još
  uvijek na snazi Zakon iz 2000. godine. Je li moguće da samo u našoj Županiji
  djeca ne pohađaju obvezan predškolski program, koji je Okvirnim zakonom
  obvezujući? Moje pitanje glasi: Kada će se ponuditi na usvajanje Zakon o
  predškolskom odgoju i obrazovanju  te donijeti podzakonski akti koji trebaju
  pratiti Zakon  i temeljiti se na Zajedničkoj jezgri cjelovitih razvojnih programa za
  predškolski odgoj, koja je na razini BiH donesena 2018. godine.
 3. U kojoj je fazi izrade Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju HNŽ/K
  i kada će u formi nacrta biti na Skupštinskim klupama?
  Konvencija ujedinjenih nacija o pravima osoba s invaliditetom propisuje:
  osobe s invaliditetom imaju pravo na kvalitetno obrazovanje kako bi se mogle
  zaposliti.
  Kad će naše osnovne i srednje škole biti prilagođene osobama s invaliditetom?

Hercegovka.net

Share post:

More like this
Related

Sjajan trik za brži razvoj ruža

Ruže su, složit će se svi, zvijezde svakoga vrta,...

Zalijevanje paradajza nakon sadnje: Ključni koraci za uspješan uzgoj

U procesu uzgoja paradajza, jedan od ključnih elemenata je...

Koštro predstavila ‘Plamteće lahore’ mostarskoj publici

Zbirka poezije Miljenke Koštro "Plamteći lahori" predstavljena je u...

Jutarnja molitva petkom

Jutarnje molitve petkom dat će vam snagu za kraj radnog...