Grad Ljubuški: Rezultati Javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih nagrada najuspješnijim studentima

Na temelju članka 7. Odluke o dodjeli jednokratnih financijskih nagrada studentima dobitnicima Rektorovih i Dekanovih nagrada Grada Ljubuškog za akademsku 2021./2022. godinu („Službeni glasnik Grada Ljubuškog“, broj: 1/23) a u svezi s Javnim pozivom za dodjelu jednokratnih financijskih nagrada studentima dobitnicima Rektorovih i Dekanovih nagrada Grada Ljubuškog za akademsku 2021./2022. godinu, broj: 02/05-505/23 od 8. veljače 2023. godine, Gradonačelnik Grada Ljubuškog o b j a v lj u j e

R E Z U L T A T E
Javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih nagrada studentima dobitnicima Rektorovih i Dekanovih nagrada Grada Ljubuškog za akademsku 2021./2022. godinu

Privitci

Izvor:Ljubuški.ba

Hercegovka.net

Odgovori