Devetnica Gospi koja razvezuje čvorove

Date:

Kao i svaka devetnica, moli se za istu nakanu svaki dan devetnice. Preporučujem i ispovijed, tj. treba biti u stanju milosti i što češću misu kroz dane devetnice.

STRUKTURA MOLITAVA ZA SVAKI DAN DEVETNICE

 1. Uvodne molitve
 2. Prve tri desetice krunice
 3. Molitva i promišljanje pojedinog dana
 4. Zadnje dvije desetice krunice
 5. Zdravo, Kraljice i Litanije Lauretanske
 6. Zaključne molitve

Upute za molitvu krunice su ovdje.

Uvodne molitve

ZAZIV DUHA SVETOGA

O dođi, Stvorče Duše Svet, pohodi duše vjernika,
poteci višnjom milosti u grudi štono stvori ih.
Ti nazivaš se Tješitelj, blagodat Boga svevišnjeg,
studenac živi, ljubav, plam i pomazanje duhovno.

Darova sedam razdaješ, ti prste desne Očeve,
od vječnog Oca obećan, ti puniš usta besjedom.
Zapali svjetlo u srcu, zadahni dušu ljubavlju,
u nemoćima tjelesnim potkrepljuj nas bez prestanka.

Dušmana od nas otjeraj i postojani mir nam daj,
ispred nas idi vodi nas, da svakog zla se klonimo.
Daj Oca da upoznamo i Krista sina njegova.
I u te, Duha njihova, da vjerujemo sveudilj.

Sva slava Ocu vječnomu i uskrslomu Sinu mu,
s tješiteljem Presvetim nek bude sad i uvijeke. Amen.

HIMAN DUHU SVETOMU

Dođi, Duše Presveti,
sa neba nas posjeti
zrakom svoje milosti.

Dođi, Oče ubogih,
djelitelju dara svih,
dođi, srca svjetlosti.

Tješitelju tako blag,
ti nebeski goste drag,
pun miline, hlade tih.

Umornima odmore,
u vrućini lahore,
razgovore žalosnih.

Sjaju svjetla blaženog,
sjaj u srcu puka svog,
napuni nam dušu svu.

Bez božanstva tvojega
čovjek je bez ičega,
tone sav u crnom zlu.

Nečiste nas umivaj,
suha srca zalivaj,
vidaj rane ranjenim.

Mekšaj ćudi kamene,
zagrij grudi ledene,
ne daj nama putem zlim.

Svim što vjeru imaju,
što se u Te ufaju,
sedam svojih dara daj.

Daj nam krepost zaslužnu
i smrt lijepu, blaženu,
daj vjekovit svima raj. Amen

VJEROVANJE

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega,
Stvoritelja neba i zemlje.
I u Isusa Krista, Sina Njegova jedinoga,
Gospodina našega
koji je začet po Duhu Svetom.
Rođen od Marije Djevice,
mučen pod Poncijem Pilatom,
raspet, umro i pokopan.
Sašao nad pakao;
treći dan uskrsnuo od mrtvih,
uzašao na nebo,
sjedi s desna Boga Oca svemogućega
odonud će doći suditi žive i mrtve.
Vjerujem u Duha Svetoga,
svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih,
oproštenje grijeha,
uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.

POKAJANJE

Moj Bože, kajem se i žalim od sveg srca za sve svoje grijehe. Ne kajem se samo zato što sam zavrijedio kaznu za svoje grijehe, nego još više jer uvrijedih Tebe, neizmjernu dobrotu, dostojna ljubavi iznd svega. Odlučujem s Tvojom svetom pomoći da Te neću više vrijeđati te da ću se čuvati bliže grješne prigode. Gospodine, smiluj mi se i oprosti mi.

MARIJI KOJA RAZVEZUJE ČVOROVE

Naša Gospo koja razvezuješ čvorove, ti znaš da je moj život pun čvorova koji me guše, obaraju, pritišću i čine robom. S pouzdanjem se povjeravam tebi kako bi ih ti razvezala te kako bi mi Gospodin, po tvojem moćnom zagovoru, udijelio mir srca, zdravlje tijela i duše te me priveo radosti bez kraja.

Marijo, ne dopusti da padnem u napasti Zloga, nego me oslobodi svakoga ropstva, straha i nesigurnosti. Izmoli mi milost da slijedim pravi put te da ne padem u grijehe.

Razveži moje čvorove danas i, kada dođe moj čas, razveži konačni čvor moje smrti kako bih konačno i potpuno slobodan od svakoga grijeha mogao unići u vječno blaženstvo. Amen.

Molitva  i promišljanje pojedinog dana

PRVI DAN

“U šestome mjesecu posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret 27k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija. 28Anđeo uđe k njoj i reče: ‘Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!’” (Lk 1, 26-28)

Marijo, ti si milosti puna. Vjera mi kaže da sa svojom moći kod Boga možeš postići sve ono što te molim, a zbog toga što si mi Majka, želiš me uslišiti. Molim te, pogledaj  na moje slabosti. Siguran sam da za njih imaš spreman lijek, čak i kad se čini da se više ništa ne može učiniti. Marijo, milosti puna koja razvezuješ čvorove koji guše tvoju djecu, pruži svoje milosrdne ruke prema meni. Ja ti danas predajem čvor ___ te sve njegove negativne posljedice u svojem životu. Ja ti darujem ovaj čvor ___ koji me uznemiruje te me priječi da živim u miru s Bogom. Tebi se utječem, Marijo koja razvezuješ čvorove. Znam da se nikada nije čulo da je netko, tebi se utječući te zazivajući tvoju pomoć i zaštitu, od tebe bio ostavljen. Vjerujem da možeš razvezati ovaj čvor jer ti Isus, tvoj preljubljeni Sin, daje svu moć. Uzdam se da ćeš razvezati ovaj čvor jer si moja Majka. Znam da ćeš to učiniti jer me ljubiš ljubavlju samog Boga. Hvala ti, ljubljena Majko.

O , Marijo, Majko dobrog savjeta, uzmi ovaj čvor ___ koji me ometa te ga snagom svojih ruku razveži.

Marijo koja razvezuješ čvorove, moli za me.

DRUGI DAN

“‘Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga. 31′” (Lk 1, 30)

Marijo, Majko lijepe ljubavi, moje se srce okreće k tebi koja si našla milost u Boga. Prihvaćajući u čuđenju anđeoski pozdrav, porodila si svojega Stvoritelja. Majko, vazda Djevice, smiluj se meni grješniku. Oboren sam valovima oholosti, ambicije, klevete, ljubomore, srdžbe, pohlepe i zavodljivosti tijela. Tebi se obraćam, Marijo koja razvezuješ čvorove, da mi od svojega Sina izmoliš čistoću srca, poniznost, predanje i povjerenje u Boga. Danas ću se truditi u življenju jedne od ovih krijeposti kao dokaz moje ljubavi prema tebi. U tvoje ruke predajem ovaj čvor ___ koji mi priječi odsijevati slavu Božju. Ne prezri moju molitvu, nego me milostivo poslušaj i usliši. Daruj mi, Majko Božja i Majko moja, iskru svoje ljubavi prema Isusu.

O, Marijo, Majko dobrog savjeta, uzmi ovaj čvor ___ koji me ometa te ga snagom svojih ruku razveži.

Marijo koja razvezuješ čvorove, moli za me.

TREĆI DAN

“49Jer velika mi djela učini Svesilni, sveto je ime njegovo! 50Od koljena do koljena dobrota je njegova nad onima što se njega boje. 51Iskaza snagu mišice svoje, rasprši oholice umišljene. 52Silne zbaci s prijestolja, a uzvisi neznatne. 53Gladne napuni dobrima, a bogate otpusti prazne.” (Lk 1, 49-53)

Neka u svima bude Marijina duša koja veliča Gospodina. Neka u svakome bude Marijina duša koja kliče u Bogu. Majko Božja i Majko naša, povećaj moju vjeru, tako krhku i nesigurnu. Marijo posrednice, tvoje ruke primaju i razdjeljuju sva bogatstva nebeskoga Kralja. Svrni na mene svoje milosrdne oči. U tvoje ruke polažem ovaj čvor svojega života ___, a zajedno s njim i sva nezadovoljstva i svu srdžbu koja iz njega izvire.

O, Marijo, Majko dobrog savjeta, uzmi ovaj čvor ___ koji me ometa te ga snagom svojih ruku razveži.

Marijo koja razvezuješ čvorove, moli za me.

ČETVRTI DAN

“Tih dana usta Marija i pohiti u Gorje, u grad Judin. 40Uđe u Zaharijinu kuću i pozdravi Elizabetu. 41Čim Elizabeta začu Marijin pozdrav, zaigra joj čedo u utrobi.” (Lk 1, 39-41)

Majko, velika u ljubavi, ljubezna za sve koji su u potrebi, požuri mi u pomoć kao što si požurila Elizabeti. U tvoje ruke polažem ovaj čvor ___ koji mi onemogućuje živjeti u miru, paralizira moju dušu, priječi mi poći k Gospodinu te staviti svoj život u Njegovu službu. Majko, razveži ovaj čvor mojega života ___. Moli Isusa za ozdravljenje moje paralizirane vjere koju obara svaka poteškoća. Hodi sa mnom, ljubljena Majko, kako bih postao svjestan da su zaprjeke koje susrećem na svojem putu prigode za jačanje u vjeri te iskazivanje hvale Bogu koji me ne prestaje podržavati svojom providnošću.

O, Marijo, Majko dobrog savjeta, uzmi ovaj čvor ___ koji me ometa te ga snagom svojih ruku razveži.

Marijo koja razvezuješ čvorove, moli za me.

PETI DAN

“A majka je njegova brižno čuvala sve ove uspomene u svom srcu.” (Lk 2, 51)

Marijo koja razvezuješ najzamršenije čvorove, velikodušna i puna suosjećanja, tebi se obraćam kako bih još jednom u tvoje ruke predao ovaj čvor ___. Izmoli mi mudrost Božju kako bih razriješio sve poteškoće. Tvoje su riječi toliko pune blagosti da se u tebi razaznaje Božje srce. Oslobodi me gorčine, srdžbe i mržnje koje je ovaj čvor ___ u meni prouzročio, a ja ti ga uporno predajem.

Majko ljubljena, daruj mi svoju blagost i svoju mudrost kako bih naučio sve promatrati u tišini, u svojem srcu govoriti s Gospodinom i u dijalogu ljubavi o svemu što mi se događa, čak i o najmanjim stvarima. Ne dopusti da ih zaboravim odvagnuti, vrjednovati, vidjeti očima vjere kako bih u njima otkrio volju Božju.

O, Marijo, Majko dobrog savjeta, uzmi ovaj čvor ___ koji me ometa te ga snagom svojih ruku razveži.

Marijo koja razvezuješ čvorove, moli za me.

ŠESTI DAN

“Ženo, evo ti sina!” (Iv 19, 26)

Majko, poput apostola Ivana želim te odvesti sa sobom u svoju kuću i u intimu svojega srca kako bih od tebe naučio kako se suobličiti tvojemu Sinu. Evo me pred tobom, predajem se tvojoj majčinskoj brizi. Kraljice milosrđa, povjeravam ti ovaj čvor ___ svojega života i molim te da mi daruješ srce koje će znati biti strpljivo dok ti ne razvežeš ovaj čvor. Pouči me da ustrajem u slušanju riječi tvojega Sina, da ustrajno primam sakramente pomirenja i euharistije. Kao što si učinila u dvorani Posljednje večere u očekivanju Duhova, zagovaraj kod svojega ljubljenog Sina da mi udijeli preobilje Duha Svetoga, Duha istine, koji je izvor života. Prihvati ga za mene i sa mnom, kao u prvoj zajednici u Jeruzalemu okupljenoj oko tebe na dan silaska Duha Svetoga. Neka Duh Sveti otvori moje srce miru, pravdi i ljubavi.

O, Marijo, Majko dobrog savjeta, uzmi ovaj čvor ___ koji me ometa te ga snagom svojih ruku razveži.

Marijo koja razvezuješ čvorove, moli za me.

SEDMI DAN

“15Neprijateljstvo ja zamećem između tebe i žene, između roda tvojeg i roda njezina: on će ti glavu satirati, a ti ćeš mu vrebati petu.” (Post 3, 15)

Marijo prečista i neokaljana, danas se obraćam tebi: molim te da primiš ovaj čvor ___ mojega života te da me oslobodiš od zla. Bog ti je udijelio veliku moć nad svim demonima. Danas se odričem zla i svih veza koje sam imao s njim. Ispovijedam da je Isus moj jedini Spasitelj, moj jedini Gospodin. O, Marijo koja razvezuješ čvorove, satri glavu zloga. Razori zamke koje su ti čvorovi prouzročili u mojem životu. Majko koja poznaješ moje patnje i moje nade, pomozi mi u svakodnevnim kušnjama koje mi život donosi te učini da tama ne prevlada nad svjetlom. Tebi, zoro spasenja, predajem svoj put kako bih pod tvojim vodstvom otkrio Krista, svjetlo svijeta i jedinoga Spasitelja, koji kraljuje s Ocem i Duhom Svetim u sve vijeke vjekova. Gospodine, oslobodi me po svojoj Predragocjenoj krvi.

O, Marijo, Majko dobrog savjeta, uzmi ovaj čvor ___ koji me ometa te ga snagom svojih ruku razveži.

Marijo koja razvezuješ čvorove, moli za me.

OSMI DAN

41Čim Elizabeta začu Marijin pozdrav, zaigra joj čedo u utrobi. I napuni se Elizabeta Duha Svetoga 42i povika iz svega glasa: »Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje! 43Ta otkuda meni da mi dođe majka Gospodina mojega?44Gledaj samo! Tek što mi do ušiju doprije glas pozdrava tvojega, zaigra mi od radosti čedo u utrobi. 45Blažena ti što povjerova da će se ispuniti što ti je rečeno od Gospodina!46″(Lk 1, 41-45)

Djevice Bogorodice, bogata milosrđem, smiluj se meni te razveži ovaj čvor ___ mojega života. Treba mi tvoj posjet kao što si posjetila Elizabetu. Donesi mi Isusa da mi On donese Duha Svetoga. Pouči me življenju krijeposti poniznosti te, kao i Elizabeti, izmoli da se napunim Duha Svetoga. Marijo, Majko moja, darujem ti srce i sve ono što mi pripada: svoju kuću, svoju obitelj, svoja materijalna i duhovna dobra. Zauvijek ti pripadam. Stavi u mene svoje srce kako bih uvijek mogao vršiti volju Božju.

O, Marijo, Majko dobrog savjeta, uzmi ovaj čvor ___ koji me ometa te ga snagom svojih ruku razveži.

Marijo koja razvezuješ čvorove, moli za me.

DEVETI DAN

“Trećeg dana bijaše svadba u Kani Galilejskoj. Bila ondje Isusova majka. 2Na svadbu bijaše pozvan i Isus i njegovi učenici. 3Kad ponesta vina, Isusu će njegova majka: ‘Vina nemaju.’ 4Kaže joj Isus: ‘Ženo, što ja imam s tobom? Još nije došao moj čas!’ 5Nato će njegova mati poslužiteljima: ‘Što god vam rekne, učinite!’” (Iv 2, 1-5)

Tebi se utječem, o, Djevo djevica i Majko moja, k tebi dolazim i stojim pred tobom, siromašni zaplakani grješnik. Ne prezri moju molitvu, nego me milostivo poslušaj i usliši. Molim te da razvežeš ovaj čvor ___ u mojem životu. Ti znaš bol i patnju koju mi nanosi. Hvala ti, Majko, jer mi u svojem milosrđu brišeš suze s očiju. Hvala ti što me primaš u svoj zagrljaj te me pripravljaš da primim novu milost od Boga. Marijo koja razvezuješ čvorove i moja ljubljena Majko, hvala ti što razvezuješ čvorove mojega života. Svaki tvoj čin, pa i najmanji, nikad nije beznačajan, nego je pun značenja. Marijo, budi za mene uzor i vodič. Želim nasljedovati tvoje krijeposti u svim okolnostima u kojima me Bog poziva živjeti. Ogrni me svojim plaštem ljubavi, stavi me pod svoju zaštitu te me ispuni mirom koji samo Bog može darovati.

O, Marijo, Majko dobrog savjeta, uzmi ovaj čvor ___ koji me ometa te ga snagom svojih ruku razveži.

Marijo koja razvezuješ čvorove, moli za me.

Zdravo, Kraljice i Litanije Lauretanske

Zdravo Kraljice, majko milosrđa, Živote, slasti i ufanje naše, zdravo. K tebi vapijemo prognani sinovi Evini. K tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni, dakle, zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka djevice Marijo!Moli za nas sveta Bogorodice. Da postanemo dostojni obećanja Kristovih.

Gospodine, smiluj se!

Kriste, smiluj se!

Gospodine, smiluj se!

Kriste, čuj nas!

Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!

Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!

Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

Sveta Marijo, moli za nas!

Sveta Bogorodice, moli za nas!

Sveta Djevo djevica, moli za nas!

Majko Kristova, moli za nas!

Majko Crkve, moli za nas!

Majko Božje milosti, moli za nas!

Majko prebistra, moli za nas!

Majko prečista, moli za nas!

Majko neoskvrnjena, moli za nas!

Majko nepovrijeđena, moli za nas!

Majko ljubezna, moli za nas!

Majko divna, moli za nas!

Majko dobrog savjeta, moli za nas!

Majko Stvoriteljeva, moli za nas!

Majko Spasiteljeva, moli za nas!

Djevice premudra, moli za nas!

Djevice časna, moli za nas!

Djevice hvale dostojna, moli za nas!

Djevice moguća, moli za nas!

Djevice milostiva, moli za nas!

Djevice vjerna, moli za nas!

Ogledalo pravde, moli za nas!

Prijestolje mudrosti, moli za nas!

Uzroče naše radosti, moli za nas!

Posudo duhovna, moli za nas!

Posudo poštovana, moli za nas!

Posudo uzorna pobožnosti, moli za nas!

Ružo otajstvena, moli za nas!

Tornju Davidov, moli za nas!

Tornju bjelokosni, moli za nas!

Kućo zlatna, moli za nas!

Škrinjo zavjetna, moli za nas!

Vrata nebeska, moli za nas!

Zvijezdo jutarnja, moli za nas!

Zdravlje bolesnih, moli za nas!

Utočište grešnika, moli za nas!

Utjeho žalosnih, moli za nas!

Pomoćnice kršćana, moli za nas!

Kraljice anđela, moli za nas!

Kraljice patrijarha, moli za nas!

Kraljice proroka, moli za nas!

Kraljice apostola, moli za nas!

Kraljice mučenika, moli za nas!

Kraljice ispovjedalaca, moli za nas!

Kraljice djevica, moli za nas!

Kraljice sviju svetih, moli za nas!

Kraljice bez grijeha istočnoga začeta, moli za nas!

Kraljice na nebo uznesena, moli za nas!

Kraljice svete krunice, moli za nas!

Kraljice obitelji, moli za nas!

Kraljice mira, moli za nas!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se Gospodine!

Moli za nas, sveta Bogorodice! Da dostojni postanemo obećanja Kristovih!

Pomolimo se (malo je izmijenjeno od standardnog): Bože, Tvoj nam je Jedinorođeni Sin svojom smrću i uskrsnućem pribavio darove života vječnoga. Daj, molimo, da mi, koji ovim ružarijem Blažene Djevice Marije otajstva Njegova života razmišljamo, ugledamo se na ono što sadrže, a postignemo ono što obećavaju. Po istom Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Zaključne molitve

Naša Gospo koja razvezuješ čvorove, nikad se na svijetu nije čulo da bi netko tko se tebi utekao i zamolio tvoju pomoć i zaštitu bio ostavljen. Nadahnut takvim pouzdanjem, tebi se utječem, o, Majko, Djevo djevica, k tebi dolazim te se kao raskajani grješnik pred tobom prostirem. O, Majko Riječi, ne prezri moje molitve, nego me milostivo poslušaj i usliši. Ti si ona koja razvezuje sve naše čvorove. Svojim rukama punim ljubavi Božje ti razveži, kao da su čvorovi, zaprjeke na našem putu koje, u tvojim rukama, postaju poput ravne vrpce, kao put poravnat Božjom ljubavlju. Svrni svoj pogled pun milosrđa na mene. Pogledaj koliki čvorovi guše moj život. Ti poznaješ moje patnje i moju bol. Ti znaš koliko me ti čvorovi paraliziraju. Sveta Marijo, Majko Božja i Djevice puna milosti, ti si ona koju je Bog zadužio da razvezuje životne čvorove Njegove djece. Stoga danas predajem u tvoje ruke:

 • sve materijalne, obiteljske, školske, poslovne i duhovne poteškoće
 • sve probleme koji me godinama pritišću, a ne znam kako ih riješiti
 • sve nemoguće ili nerazrješive situacije iz kojih često ne vidim izlaz
 • čvorove obit. svađa, nerazumijevanja između roditelja i djece, nedostatka poštovanja, nasilja
 • čvorove nezadovoljstva i ozlojeđenosti među supružnicima, nedostatak mira i radosti u obitelji
 • čvorove tjeskobe, čvorove očaja supružnika koji se rastaju, čvorove podjela u obiteljima
 • čvorove prouzročene djetetom koje se drogira, koje je bolesno, koje je napustilo kuću ili koje se udaljilo od Boga u potrazi za smislom
 • čvorove alkoholizma, naših poroka i poroka onih koje ljubimo
 • čvorove rana koje su drugi prouzročili
 • čvorove mržnje koji nas bolno muče
 • čvorove osjećaja krivnje, pobačaja, bolesti, nezaposlenosti, straha, nesloge, promašaja, dugova, žalosti, rastave, financijskih briga, stresa, osamljenosti
 • čvorove oukultizma, magije, praznovjerja
 • čvorove nevjere, oholosti, grijeha naših života
 • čvorove koje smo si sami zadali zbog naše oholosti
 • čvorove našeg srca koji nas sprječavaju da budemo slobodni te da velikodušno ljubimo

U tvojim rukama, Marijo, ne postoji nijedan čvor koji ne bi mogao biti razvezan po tvojem moćnom zagovoru kod tvojega Sina Isusa, mojega Spasitelja. Primi danas osobito ovaj čvor ___. Bogu na slavu, molim te da ga razvežeš zauvijek. U tebe se ufam. Ti si jedina tješiteljica koju mi je Bog dao. Ti si tvrđava mojih slabih snaga, bogatstvo mojih bijeda, oslobođenje od svega onog što me sprječava da budem s Kristom. Poslušaj moju molitvu. Pogledaj na mene, povedi me, zaštiti me. Ti si jedino i sigurno utočište. Marijo, koja razvezuješ čvorove, moli za mene svojega Sina Isusa Krista, našega Gospodina, sada i u sve vijeke vjekova. Amen.

O, Marijo, Majko Kristova i Majko Crkve, Kraljice naroda i obitelji – ti koja si u svojem krilu nosila Sina Božjeg, Onog koji je slomio jaram koji nas je držao u ropstvu grijeha, izmoli nam milost da ostanemo u istinskoj slobodi  djece Božje. Svojim svetim rukama, Prečista Djevice, Kraljice mira, razveži mnoge zamršene čvorove koji žaloste i kompliciraju naš život. Pomozi nam da se stavimo u službu dobra s čistoćom i jednostavnošću srca, uvijek spremni na opraštanje i pomirenje. Pomozi nam da ništa ne pretpostavimo ljubavi prema Kristu te da u njegovoj ljubavi iskreno ljubimo svoju braću i sestre.

Zahvala Mariji koja razvezuje čvorove

Marijo koja razvezuješ čvorove, s radosnim srcem, s dušom ispunjenom najvećom zahvalnošću, vraćam se k tebi kako bih ti zahvalio za primljene milosti. Želim biti posve tvoj. Pomozi mi da s tobom prijeđem  put potpune vjernosti Kristu u njegovoj Crkvi. Hvala ti, sveta Djevice, jer me uvijek puna ljubavi držiš za ruku te mi srce usmjeravaš prema ljubavi za Krista. Hvala ti što me učiš da svoje dobro tražim jedino u Bogu koji je izvor svakog mira i svake milosti. Hvala ti što me učiš da želim vršiti jedino Njegovu volju kako bih u sebi ostvario onaj plan koji je On ustanovio od vječnosti. Hvala ti što me učiš živjeti s Isusom i za Isusa. Hvala ti što mi, kad padnem, pomažeš vratiti se k njemu po sakramentu oproštenja i radosti. Tako ću, sveta Djevice, s mirom Božjim u srcu, moći svima donijeti istinsku radost i pravi mir. Daruj mi veliku ljubav prema svim sakramentima, znacima koje nam je tvoj Sin ostavio kako bismo ga susreli. Hvala ti, Marijo, jer štitiš moju obitelj. Pomozi da ostane trajno sjedinjena i čvrsta u beskrajnoj ljubavi Božjoj. Hvala ti, Marijo, što mojoj obitelji udjeljuješ duhovne i materijalne milosti koje su joj potrebne. Osobito nam uvećaj vjeru, nadu i ljubav. Hvala ti što si mi otkrila moć ove devetnice. Amen.

Hercegovka.net

Share post:

More like this
Related

NAJKREATIVNIJI ŠTAND Lampe ovog Hercegovca mame poglede na ovogodišnjem sajmu

Na ovogodišnjem Mostarskom sajmu, prema službenim informacijama, predstavlja se...

Otvoren Međunarodni sajam gospodarstva Mostar 2024

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković svečano je u...

Izaslanstvo HSS-a odalo počast žrtvama u Trusini

U Trusini kod Konjica jučer je obilježena 31....