Đavao ne želi da znate ove biblijske stihove

0

Đavao želi da ne znate biblijske stihove. Božja Riječ je mač protiv svih njegovih otrovnih strijela i on uživa kada ju ne poznajemo.

Ako smo se obvezali služiti Bogu, primijetit ćemo đavla koji bjesni, koji nas kroz sve želi uništiti, ali možemo mu odvažno uzvratiti, jer imamo obećanje pobjede – svaki put! Kada se odupiremu zlu, plod Duha će se očitovati u našem životu, a mi ćemo baštiniti vječni život!

Đavao želi da ne znate biblijske stihove

Biblija je oružje koje nam je potrebno da se odupremo đavlu i uništimo njegova djela.

Đavao je otac laži i njegova je namjera da nas lažima pridobije za svoje kraljevstvo tame. O tome smo pisali ovdje.

Nije ni čudno što đavao želi da ne znate za ove biblijske stihove u nastavku.

Đavao želi da ne znate biblijske stihove koji otkrivaju istinu o njemu

Podložite se dakle Bogu! Oduprite se đavlu i pobjeći će od vas! (Jakov 4, 7)

Bog mira satrt će ubrzo Sotonu pod vašim nogama. Milost Gospodina Isusa s vama! (Rimljanima 16, 20)

Kradljivac dolazi samo da ukrade, zakolje i pogubi. Ja [Isus] dođoh da život imaju, u izobilju da ga imaju. (Ivan 10, 10)

Ali oni ga pobijediše krvlju Jaganjčevom i riječju svojega svjedočanstva: nisu ljubili života svoga – sve do smrti. (Otkrivenje 12, 11)

Otrijeznite se! Bdijte! Protivnik vaš, đavao, kao ričući lav obilazi tražeći koga da proždre. (1. Petrova 5, 8)

Tko čini grijeh, od đavla je jer đavao griješi od početka. Zato se pojavi Sin Božji: da razori djela đavolska. (1. Ivanova 3, 8)

Đavao želi da ne znamo da se nemamo čega bojati

Ne boj se jer ja sam s tobom; ne obaziri se plaho jer ja sam Bog tvoj. Ja te krijepim i pomažem ti, podupirem te pobjedničkom desnicom. (Izaija 41, 10)

Evo, dao sam vam vlast da gazite po zmijama i štipavcima i po svoj sili neprijateljevoj i ništa vam neće naškoditi. (Luka 10, 19)

Jer nije nam Bog dao duha bojažljivosti, nego snage, ljubavi i razbora. (2. Timoteju 1, 7)

Đavao želi da ne znamo da je Bog uvijek na našoj strani

Što ćemo dakle na to reći? Ako je Bog za nas, tko će protiv nas? (Rimljanima 8, 31)

Sve mogu u Onome koji me jača! (Filipljanima 4, 13)

Nije vas zahvatila druga kušnja osim ljudske. Ta vjeran je Bog: neće pustiti da budete kušani preko svojih sila, nego će s kušnjom dati i ishod da možete izdržati. (1. Korinćanima 10, 13)

Đavao želi da ne znamo obećanja koja imamo u Kristu

Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. (Ivan 3, 16)

On nas izbavi iz vlasti tame i prenese u kraljevstvo Sina, ljubavi svoje, u kome imamo otkupljenje, otpuštenje grijeha. (Kološanima 1, 13-14)

Nikakve dakle sada osude onima koji su u Kristu Isusu! Ta zakon Duha života u Kristu Isusu oslobodi me zakona grijeha i smrti. Uistinu, što je bilo nemoguće Zakonu, jer je zbog tijela onemoćao, Bog je učinio: poslavši Sina svoga u obličju grešnoga tijela i s obzirom na grijeh, osudi grijeh u tijelu da se pravednost Zakona ispuni u nama koji ne živimo po tijelu nego po Duhu. (Rimljanima 8, 1-4)

Jer ako ustima ispovijedaš da je Isus Gospodin, i srcem vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen. Doista, srcem vjerovati opravdava, a ustima ispovijedati spasava. (Rimljanima 10, 9-10)

Kako je istok daleko od zapada, tako udaljuje od nas bezakonja naša. (Psalam 103, 12)

Đavao želi da ne znamo da postoje uvjeti za vječnost s Bogom

“Neće u kraljevstvo nebesko ući svaki koji mi govori: ‘Gospodine, Gospodine!’, nego onaj koji vrši volju Oca mojega, koji je na nebesima.” (Matej 7, 21)

Budite vršitelji riječi, a ne samo slušatelji, zavaravajući sami sebe. (Jakov 1, 22)

I mi smo svjedoci tih događaja i Duh Sveti kojega dade Bog onima što mu se pokoravaju. (Djela 5, 32)

Đavao želi da ne znamo da ćemo žeti ono što sijemo

Ne varajte se: Bog se ne da izrugivati! Što tko sije, to će i žeti! Doista, tko sije u tijelo svoje, iz tijela će žeti raspadljivost, a tko sije u duh, iz duha će žeti život vječni. (Galaćanima 6, 7-8)

Požuda zatim, zatrudnjevši, rađa grijehom, a grijeh izvršen rađa smrću. (Jakov 1, 15)

Ta što će koristiti čovjeku ako sav svijet stekne, a životu svojemu naudi? (Matej 16, 26)

Đavao želi da ne znate biblijske stihove o budućnosti 

Jer ja znam svoje naume koje s vama namjeravam – riječ je Jahvina – naume mira, a ne nesreće: da vam dadnem budućnost i nadu. (Jeremija 29, 11)

Uvjeren sam u ovo: Onaj koji otpoče u vama dobro djelo, dovršit će ga do Dana Krista Isusa. (Filipljanima 1, 6)

Izvor:Novizivot.net

Odgovori