21.srpnja – SVETI DANIEL PROROK

21. srpnja Crkva liturgijski časti proroka Daniela, koji se, uz proroke Izaiju, Jeremiju i Ezekiela, svrstava među četvoricu velikih starozavjetnih proroka. Rođen je u Južnom kraljevstvu oko 620. god. pr. Kr., u vrijeme kada je tom dijelu nekad slavnog izraelskog kraljevstva prijetila velika opasnost od nasrtaja Babilonaca, pa je tako 605. god. pr. Kr. i odveden u sužanjstvo. Ondje je podnio različita mučenja, ali i doživio veliku Božju moć oslobađanja od nevolja, a također je poradi svoga čvrstoga karaktera i svoje mudrosti postao poseban kraljev savjetnik. Svoju će mudrost i strpljivost pokazati i u vrijeme perzijskog kralja Kira, koji je Izraelcima, na Danielovu molbu, nakon pedeset godina robovanja, dozvolio povratak u vlastitu zemlju. U Knjizi Danielovoj se tako iščitavaju različite zgode koje su imale zadatak učvrstiti ponos, nadu i duboko pouzdanje u Božju providnost među Židovima, a koji su, zbog okolnosti u kojima su se nalazili – daleko od svoje domovine – bili malodušni.

Njegovo ime znači “Bog mi je sudac”.

“U ono će vrijeme ustati Mihovil, veliki knez koji štiti sinove tvog naroda. Bit će to vrijeme tjeskobe kakve ne bijaše otkako je ljudi pa do toga vremena. U ono vrijeme tvoj će se narod spasiti – svi koji se nađu zapisani u Knjizi.

Tada će se probuditi mnogi koji snivaju u prahu zemljinu; jedni za vječni život, drugi za sramotu, za vječnu gadost. Umnici će blistati kao sjajni nebeski svod, i koji su mnoge učili pravednosti, kao zvijezde navijeke, u svu vječnost.

A ti, Daniele, drži u tajnosti ove riječi i zapečati ovu knjigu do vremena svršetka! Mnogi će tumarati, i bezakonja će rasti.

Ja, Daniel, pogledah, kad eno: druga dvojica stajahu jedan s jedne, drugi s druge strane rijeke. Jedan upita čovjeka odjevena u lanene haljine koji stajaše iznad voda rijeke: “Kada će doći kraj tim čudesima?

Začuh čovjeka odjevena u lanene haljine, koji stajaše iznad voda rijeke; on podiže k nebu desnicu i ljevicu, kunući se Vječno živim. “Nakon jednog vremena, dva vremena i pola vremena – kada dođe kraj rasulu snage svetoga naroda – sve će se to svršiti.

Ja slušah, ali ne razumjeh, pa upitah: ‘Gospodaru, kako će to svršiti?’

On reče: ‘Idi, Daniele, ove su riječi tajne i zapečaćene do vremena svršetka. Mnogi će se očistiti, ubijeliti i prokušati; a bezbožnici će i dalje biti bezbožni; bezbožnici se neće urazumjeti, a umnici će razumjeti. Od časa kad bude dokinuta svagdašnja žrtva i postavljena grozota pustoši: tisuću dvjesta i devedeset dana. Blago onomu koji dočeka i dosegne tisuću trista trideset i pet dana! A ti idi i otpočini; ustat ćeš da primiš svoju baštinu na kraju dana. 

(Daniel 12,1-13)

Hercegovka.net

Odgovori