Dan: 24. siječnja 2023.

Što su citokini

Citokini prenose informacije između stanica Citokini spadaju u skupinu bjelančevina koje imaju nisku molekularnu masu te predstavljaju važne posrednike kada je...